07:25, 22/10/2019

SDN: Báo cáo tài chính quý 3/2019

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

29.3

0.5 (1.74%)
Giá tham chiếu28.8
Giá mở cửa28.8
Giá cao nhất28.8
Giá thấp nhất28.8
Giá đóng cửa28.8
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại24.62%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,518,218
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)44.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,983.6
P/E5.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)23,553.5
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)8
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
16/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
15/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
14/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
13/01

28.80

0.80 (2.86%)

00
10/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

28.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

28.80

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

25/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/01/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

16/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

11/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch...

20/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

03/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm,...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

26/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm,...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

20/06/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

16/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam...

25/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2017Ngày đăng ký cuối...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

27/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

24/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bổ nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD đến tháng 2/2017- Nhiệm vụ của...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

16/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2016- Kế hoạch SXKD...

06/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2016Ngày đăng ký...

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016-...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

30/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

13/08/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016Ngày đăng ký cuối...

09/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm- Chỉ đạo SXKD Q3/2016...

15/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

23/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016Ngày đăng ký...

23/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

23/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố bổ nhiệm bà Đặng Lê Bích Phượng chức vụ chức vụ...

23/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2016Thời gian họp: 08h30 ngày...

19/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

15/04/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Dung - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: SDN- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

23/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chỉ tiêu kinh tế Q1/2016- Kế hoạch...

04/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trả cố tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/01/2016Ngày đăng ký...

28/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2015.

23/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2015- Kế hoạch SXKD năm...

14/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

11/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm...

15/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

31/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6 tháng và chỉ...

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

29/06/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015 Ngày giao dịch...

06/05/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 6/5/2015: - Ông Trịnh Minh Trương chức...

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2015 Thời gian họp: 24...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

20/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

03/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Kết quả SXKD Q1/2015 - Giao ban giám đốc chỉ đạo...

12/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

31/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2014 và...

19/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

19/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

05/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2014Ngày giao dịch không...

07/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 9 tháng và chỉ...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

13/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

12/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu...

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

20/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2014Ngày giao dịch không...

26/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2014Thời gian họp: 26...

26/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

21/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

22/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

17/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

30/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố NQ HĐQTFile gốc

25/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2013 Lý do và mục đích: Tạm ứng...

02/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả SXKD quý...

01/03/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

08/01/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốcTải file...

25/12/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

15/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

25/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2012 3. Lý do và mục...

21/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

20/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

05/09/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.CTCP Sơn Đồng Nai ủy quyền cho...

27/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu gốc

27/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu gốc

20/08/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

15/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2012 3. Lý do và mục...

16/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2012 3...

20/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua kết...

28/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

15/02/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Bổ nhiệm  ông Trịnh Minh Trương - Trưởng...

01/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

27/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

06/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 14/09/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2011 - Tỷ lệ thực...

01/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

30/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

SDN: Nghị quyết 2011Link download

04/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

27/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011 ...

31/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2011 - Tỷ lệ thực hiện ...

21/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

07/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

14/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

27/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bà Huỳnh Ngọc Hiếu thôi giữ...

02/11/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN - 20/10: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 18/10/2010 - Lý...

28/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

14/10/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

08/09/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết HĐQT số 03/2010/NQ-HĐQT ngày 04/09...

08/09/2010

Thay đổi BLĐ

Căn cứ văn bản số 70/CV/2010/SĐN ngày 06/09/2010 về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin, Sở GDCK Hà Nội trân trọng...

18/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

16/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

SDN: 26/07/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07...

22/07/2010

Phát hành cổ phiếu

SDN - 26/07/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng năm 2009. - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2010...

28/05/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

ĐHĐCĐ tổ chức ngày 28/5/2010, tại CTCP Sơn Đồng Nai, đường 7, KCN Biên Hòa I, Đồng Nai.Nội dung NQ ĐHĐCĐ:Điều1. Thông qua kết quả SXKD năm tài chính 2009:Doanh thu thực hiện năm 2009: 60.470.682.846 đồngLợi nhuận trước thuế thực hiện:...

16/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

17/06/2009

Niêm yết Trở lại

Căn cứ công văn ngày 02/06/2009 của CTCP Sơn Đồng Nai về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu SDN, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Sơn Đồng Nai vào giao dịch với nội dung...

12/06/2009

Tạm dừng Niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu Công ty CP Sơn Đồng Nai (mã CK: SDN)...

14/04/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch CK Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai (mã CK...

09/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam