07:41, 22/10/2019

PCG: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)

PCG: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

5.2

-12.8 (-71.11%)
Giá tham chiếu18.0
Giá mở cửa18.0
Giá cao nhất18.0
Giá thấp nhất18.0
Giá đóng cửa18.0
Khối lượng200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại1.77%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)18,870,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)98.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-429.5
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,681.0
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

18.00

2.00 (10.00%)

2003,600
16/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

20.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

20.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

09/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  28...

13/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

15/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

21/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

26/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố miễn nhiệm ông Phạm Văn Tuynh và ông Nguyễn Nhật Dương chức vụ...

21/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương chức...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017Ngày đăng...

14/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

08/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố bổ nhiệm ông Lu Zhiming chức vụ Giám...

27/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết HĐQT về các vấn đề trình...

06/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

17/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

13/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 13/01...

19/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

09/08/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị bổ nhiệm ông Văn Tuấn Anh, chủ tịch HĐQT,...

09/08/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 15...

28/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày...

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016.

29/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố bổ nhiệm ông Văn Tuấn Anh, Chủ tịch...

28/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Chọn ngày 15/07/2016 là...

24/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

09/06/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Chí...

02/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Trình ĐHĐCĐ kế hoạch...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

29/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD và...

02/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

19/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

28/12/2015

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Tuấn Anh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: PCG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 119.000 CP ...

28/12/2015

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Văn Tuấn Anh- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: PCG- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 119.000 CP (tỷ lệ...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

14/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

20/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015 Ngày...

17/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2015 Thời gian họp: 8:30 ngày 16/4/2015 Địa...

23/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Thông qua báo cáo tài chính năm...

09/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

28/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết HĐQT về giải thế chi nhánh...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

16/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

15/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

15/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2014Ngày...

16/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

11/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

12/03/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013Tải file gốc

21/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

17/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PCG: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2013 3. Lý do và mục đích:...

01/02/2013

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

PCG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/20133. Lý do và mục đích:      * Lấy...

22/10/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

25/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 2/2012

21/06/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Miễn nhiệm chức...

15/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PCG: Ngày 25/05/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 3%/CP 1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông2. Mệnh giá: 10.000 đồng3. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/20124....

16/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền...

12/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

29/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

14/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link...

30/08/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày đăng ký cuối cùng...

22/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

28/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

15/06/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

PCG: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

28/04/2011

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

PCG: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Thời gian họp đã công bố: 14...

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2011 - Ngày giao dịch...

27/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

08/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/12/2010

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam