02:40, 04/07/2016

NPH: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

CTCP Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH) công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

Thông qua Báo cáo số 13 /BC - HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016.

Thông qua Báo cáo số 14/BC — HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện Dự án Khách sạn Bưu Điện Nha Trang và thống nhất những nội dung sau:

Qui mô đầu tư xây dựng Dự án và cơ cấu nguồn vốn đầu tư :

-      Tổng diện tích đất: 1.624,50 m2

-      Hệ số sử dụng đất: 13,40

-      Số lượng phòng khách sạn: 287 phòng

-      Dự kiến tổng mức đầu tư của Dự án: 717.916.626.000 đồng

-       Kế hoạch về cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án :

+ Vốn tự có: 35%

+ Vốn vay dài hạn (Bao gồm lãi vay thời gian xây dựng) : 65%

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-      Thực hiện các thủ tục để tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo qui định của pháp luật khi Dự án cần mặt bằng để triển khai thi công.

-      Tổ chức thanh lý tài sản hiện có trên khu đất để trả lại mặt bằng cho Bộ phận thi công Dự án.

-      Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn trên cơ sở nhu cầu vốn ở từng giai đoạn thực hiện Dự án.

-      Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Dự án đầu tư theo qui định của pháp luật.

Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 theo Tờ trình số 16/TT - HĐQT ngày 24/5/2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau :

                                                                                                                                                                         ĐVT: đồng

Stt

Các chỉ tiêu

Kế hoạch 2016

1

Tổng doanh thu

1.980.000.000

2

Lợi nhuận trước thuế

845.000.000

3

Tỷ lệ chi cổ tức

3,5%

4

Thù lao HĐQT,BKS

180.000.000

5

Đơn giá tiền lương của người lao động

310 đồng/ 1.000 đồng doanh thu

Thông qua việc lựa chọn đon vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình số 18/TT-HĐQT ngày 24/5/2016 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

-      Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

-      Trong trường họp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&c không còn đảm bảo được các tiêu chí lựa chọn, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở thống nhất với Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán khác đáp ứng được các tiêu chí đã được đề cập tại tờ trình.

Tải file gốc

Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

11.4

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu11.4
Giá mở cửa11.4
Giá cao nhất11.4
Giá thấp nhất11.4
Giá đóng cửa11.4
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)2,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)22.8
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)312.4
P/E36.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,312.0
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
27/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
26/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
25/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
22/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
21/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
20/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
19/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
18/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
15/11

11.40

0.00 (0.00%)

00
14/11

11.40

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

14/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

21/09/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08...

11/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang (NPH) công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ...

17/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thống nhất thời gian bắt đầu triển khai thực...

30/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/06/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017Thời gian họp: 14h30, ngày 30/06/2017Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Viễn thông Khánh Hòa (Lầu 2), Số...

15/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Khắc Bình chức vụ Giám đốc điều hành thay thế...

09/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phàn công ty- Thống nhất thời gian,...

08/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Trương Thuần Phú chức vụ Thành...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố bổ nhiệm ông Lê Vũ Đắc Bình chức vụ...

16/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

28/06/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

28/06/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2016Thời gian họp: 28/06/2016Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2,...

24/03/2016

Thay đổi về : Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố hủy ngày 22/03/2016 là ngày đăng ký...

09/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

23/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016...

24/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Khách sạn bưu điện Nha Trang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thông qua...

16/11/2015

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM:   Số lượng chứng khoán đăng ký...

Doanh nghiệp cùng ngành