07:28, 17/10/2019

MCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

MCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị
.

Tài liệu đính kèm
  000000008821494_NQHDQT_PHIEN_17102019_SGDCKHN.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

8.9

0.6 (7.23%)
Giá tham chiếu8.3
Giá mở cửa8.3
Giá cao nhất8.3
Giá thấp nhất8.3
Giá đóng cửa8.3
Khối lượng200
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại53.62%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,000,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)71.2
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)928.9
P/E9.6
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,916.4
P/B0.8
Lợi tức cổ phiếu (%)9
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

8.30

0.90 (9.78%)

2001,660
16/01

9.20

0.70 (8.24%)

1,41611,226
15/01

8.50

0.60 (6.59%)

2301,946
14/01

9.10

1.00 (9.90%)

2001,820
13/01

10.10

0.60 (6.32%)

1001,010
10/01

9.50

0.00 (0.00%)

00
09/01

9.50

0.00 (0.00%)

00
08/01

9.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

9.50

0.00 (0.00%)

00
06/01

9.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

04/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 19/03/2018Thời gian tổ chức: 04/04/2018Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Lương thực Long An (Số 10 đường Cử Luyện, Phường 5, TP Tân An, Long An)Nội dung...

04/04/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 16/03...

27/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) công bố nghị quyết HĐQT về kế...

12/02/2018

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

29/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) công bố nghị quyết HĐQT về việc:+...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

25/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

23/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) công bố...

20/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) công bố nghị quyết HĐQT về việc:...

01/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn...

01/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) công bố ông Lê Văn Lộc, Chủ tịch...

03/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã kiểm toán.

21/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) công bố nghị quyết HĐQT về việc:+ Thông qua...

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

25/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng...

05/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc mở...

24/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về kết quả...

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

04/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

04/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng...

04/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2017Thời gian họp: 07:30, ngày 04/04/2017Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Lương thực...

20/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc giới thiệu ông...

15/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố miễn nhiệm ông Phạm Văn Tỏ...

08/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016.

21/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về  việc...

18/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về:- Báo cáo SXKD năm 2016...

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

28/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Bổ nhiệm Thư...

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

10/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

19/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

16/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về kết...

23/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc...

19/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

04/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

04/04/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng...

04/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07...

19/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố bổ nhiệm ông Võ Văn...

19/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 2 tháng...

22/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm...

16/02/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.

22/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD năm 2015...

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

31/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về kế...

14/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố ông Lê Trường Sơn từ...

14/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Thay đổi...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

02/10/2015

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố thay đổi giấy chứng nhận...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố điều động ông Lê Hoàng Nhữ,...

01/10/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Kiệt,...

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

17/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về báo...

27/04/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015...

21/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

04/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 3/3/2015Thời gian thực...

04/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2015 Thời gian họp: 04/04/2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Lương thực Long An (Số 10 đường Cử Luyện, Phường 5, TP...

04/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

31/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về: - Sơ kết kết quả SXKD...

03/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

27/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về quyết toán tài chính năm 2014,...

26/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố thay đổi nhân sự từ ngày 26/1/2015: - Bà...

04/12/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố ông Hồ Văn Luân từ...

27/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về tình hình...

21/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố ông Hồ Văn Luân thôi...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

16/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về báo cáo...

01/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

22/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về báo...

21/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

26/05/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT về quy chế...

17/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

15/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT.Tải file...

04/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2014Thời gian họp: 04/04...

04/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file...

27/03/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng:...

27/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

24/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

20/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

22/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch Q4/2013.File...

24/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

28/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

19/02/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

01/02/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2013 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01...

28/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCF: Trả cổ tức bằng tiền mặt1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/20123. Lý do và mục đích:      *...

24/12/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

06/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

20/07/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

19/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2012

27/06/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên...

27/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

18/04/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

MCF: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2012 Ngày giao...

20/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

15/03/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCF: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 29/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2012 - Tỷ lệ thực hiện...

21/02/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

14/02/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

08/02/2012

Phát hành cổ phiếu

MCF: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2012 a) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện...

02/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

11/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

06/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

11/11/2011

Thay đổi về : Đại hội cổ đông bất thường

MCF: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông bất thườngLink download

11/11/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011 - Ngày giao dịch không...

28/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

26/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

04/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm công bố Nghị quyết Hội đồng quản...

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

25/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2011 -...

21/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

01/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

14/02/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF) Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam