09:14, 21/10/2019

L62: Báo cáo tài chính riêng quý 3/2019

L62: Báo cáo tài chính riêng quý 3/2019
.

Tài liệu đính kèm
  000000008829419_bctc_rieng_signed.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

7.0

-0.2 (-2.78%)
Giá tham chiếu7.2
Giá mở cửa7.2
Giá cao nhất7.2
Giá thấp nhất7.2
Giá đóng cửa7.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)8,298,243
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)58.1
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)155.1
P/E45.1
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,310.9
P/B0.5
Lợi tức cổ phiếu (%)2
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
15/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
14/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
13/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
10/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
09/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
08/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
07/01

7.20

0.00 (0.00%)

00
06/01

7.20

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

11/01/2018

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (L62) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.556.426...

01/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (L62) công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Niêm yết bổ sung 2.556.426 cổ...

31/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (L62) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phân phối cổ phiếu lẻ...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

20/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (L62) công bố nghị quyết HĐQT về việc gian hạn thời gian chào bán...

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (văn phòng công ty).

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

28/07/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (L62) trả cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/07/2017Ngày đăng ký cuối...

03/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán...

07/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành chứng khoán ra công chúng.

29/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

29/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04...

04/04/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Công ty mẹ).

10/03/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2016.

06/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt:- Miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Hùng...

21/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Cường chức vụ Phó TGĐ từ...

09/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố bổ nhiệm bà Phùng Phương Linh chức vụ Người CBTT thay...

01/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

29/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố nghị quyết HĐQT về phương án sử dụng vốn chi tiết...

17/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016 (Công ty mẹ).

01/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2016.

23/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 23/05/2016:- Ông...

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016 (Công ty mẹ).

04/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 tổ chức ĐHĐCĐ 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016Thời gian họp: 08h30, ngày 26/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Lilama 69...

31/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Xuân Trường - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: L62- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện...

31/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Thu Hằng- Mã chứng khoán: L62- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77.287 CP (tỷ lệ 1,35%)- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần...

24/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...

16/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

10/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Vũ Kế Chương, chủ tịch HĐQT/TGĐ, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu từ ngày 10/3 đến 8...

10/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Kế Chương- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: L62- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.000...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

- Tên cá nhân thực hiện giao dich:  Nguyễn Hữu Thanh- Mã chứng khoán: L62- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 672.900 CP (11,72%)...

09/03/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Nguyễn Văn Kỳ đã mua 717.350 cổ phiếu hay 12,49% và trở thành cổ đông lớn.

29/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

29/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Trường...

11/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

01/11/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố thay đổi nhân sự chủ chốt ngày 01/11/2015:- Ông Nguyễn Hữu Thanh...

24/09/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Thanh chức vụ chủ tịch HĐQT...

24/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

17/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

29/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2015 Ngày...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

14/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

11/04/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố tái bổ nhiệm ông Vũ Kế Chương chức vụ TGĐ thời hạn...

25/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

30/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố nghị quyết HĐQT quyết định chọn công ty TNHH Kiểm toán...

20/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

22/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

22/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

19/06/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04...

19/06/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

20/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

01/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố thay đổi kế toán trưởng.Tải file gốc

15/08/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L62: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2013 Lý do và mục đích:...

30/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 thông báo thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban...

19/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về công tác bổ nhiệm lại...

27/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L62: Ngày 04/06/2012, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%/CP 1.     Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông2.     Mệnh giá: 10.000 đồng3.     Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/20124...

27/06/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ liệu...

04/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

L62: Báo cáo tài chính quý I năm 2012 và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanhTải file dữ...

19/04/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 thông báo thay đổi thành viên HĐQTTải file dữ liệu gốc

11/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14...

19/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

01/03/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

24/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

09/09/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

25/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

27/05/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

08/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

17/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010Đính chính BCTC (Theo hnx)

14/02/2011

Phát hành cổ phiếu

L62: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2011 - Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ...

03/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

01/10/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L62 - 16/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 - 1.000 VND/CP- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/9/2010 - Ngày giao dịch...

06/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

27/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

18/08/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

L62 - 10/08/2010 : Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành tăng vốn điều lệ. - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ...

30/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010  ( theo: hnx.vn)

07/07/2010

Thay đổi BLĐ

CTCP Lilama (L62) thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự Ban giám đốc như sau:+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Sơn Hùng giữ...

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

07/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

28/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2009

01/04/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

27/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2009 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 10/3...

16/02/2009

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý IV/2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam