09:13, 21/10/2019

L14: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)

L14: Báo cáo tài chính quý 3/2019 (công ty mẹ)
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

62.5

5.5 (9.65%)
Giá tham chiếu57.0
Giá mở cửa58.0
Giá cao nhất58.0
Giá thấp nhất56.7
Giá đóng cửa57.0
Khối lượng31,510
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại60.31%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)14,998,980
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)937.4
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,820.1
P/E9.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)21,206.3
P/B2.9
Lợi tức cổ phiếu (%)9
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

57.00

0.70 (1.21%)

31,5101,800,450
16/01

57.70

1.40 (2.49%)

18,3551,050,047
15/01

56.30

1.40 (2.43%)

32,4601,856,216
14/01

57.70

1.40 (2.49%)

82,4684,725,332
13/01

56.30

3.70 (6.17%)

103,4355,990,190
10/01

60.00

2.00 (3.23%)

43,0352,615,456
09/01

62.00

0.40 (0.65%)

14,894927,434
08/01

61.60

1.80 (2.84%)

35,8492,228,351
07/01

63.40

1.60 (2.59%)

45,6492,863,439
06/01

61.80

2.20 (3.44%)

65,7995,543,531

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

28/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng : 02/03/2018Thời gian họp: Dự kiến 28/03/2018Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty Cổ phần LICOGI 14Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và định...

01/03/2018

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng ...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (Văn phòng công ty).

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

04/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) công bố bổ nhiệm ông Lại Xuân Hùng chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

14/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) công bố nghị quyết HĐQT về việc thực hiện tăng vốn điều lệ công...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (văn phòng công ty).

18/10/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) công bố bổ nhiệm ông Phùng Văn Thanh chức vụ Thành viên HĐQT thay...

18/10/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/09/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 27/09/2017Thời gian...

21/09/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14) niêm yết bổ sung cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.499.690...

04/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (văn phòng).

04/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

30/06/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Licogi 14 trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/06...

20/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

28/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

28/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 14 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2017Thời gian họp: Ngày 28/03/2017Địa điểm tổ chức họp: Số 2068 Đại lộ...

24/02/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

19/09/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Licogi 14 niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.552.000 (Số...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

09/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

14/07/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Licogi 14 phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/20161/ Phát hành...

19/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 14 công bố bổ nhiệm ông Phạm Gia Lý chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm...

19/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Licogi 14 công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...

26/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

26/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2016Thời gian họp: 26/04/2016Địa điểm tổ chức họp: Số...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

03/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Như Thái- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: L14- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.000...

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

18/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Như Thái - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: L14- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2...

30/12/2015

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hà Minh Tiến- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc- Mã chứng khoán: L14- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

01/12/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 14 công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Vũ Quảng chức vụ Phó TGĐ từ ngày...

23/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

18/09/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Licogi 14 niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 568.000 Tổng số lượng...

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

23/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

15/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Licogi 14 trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2015 Ngày giao...

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

27/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

25/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 14 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 04/02/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/02/2015Thời gian họp: Ngày 25/03/2015Địa điểm tổ chức họp...

09/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

21/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

28/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Licogi 14 trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

24/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Licogi 14 công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

24/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 14 công bố bổ nhiệm nhân sự chủ chốtTải dile dữ liệu gốc

24/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 14 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Thời gian họp: 24/03/2014 Địa điểm...

18/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Licogi 14 thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ liệu gốc

03/07/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

L14: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/06/2013 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/06/2013 3. Lý do và mục đích...

06/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Licogi 14 thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03...

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

13/09/2011

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Licogi 14 Chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch TP.HNSố lượng cổ phiếu niêm yết...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam