09:16, 21/10/2019

IDV: Báo cáo tài chính quý 4/2019

IDV: Báo cáo tài chính quý 4/2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

44.9

3.9 (9.51%)
Giá tham chiếu41.0
Giá mở cửa35.0
Giá cao nhất42.6
Giá thấp nhất35.0
Giá đóng cửa41.0
Khối lượng31,900
Giao dịch ròng NĐTNN-800
Room nước ngoài còn lại39.72%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)16,125,567
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)724.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)4,652.1
P/E9.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,943.0
P/B3.2
Lợi tức cổ phiếu (%)20
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

41.00

2.20 (5.67%)

31,9001,293,620
16/01

38.80

1.30 (3.47%)

2599,426
15/01

37.50

0.10 (0.27%)

2,10078,900
14/01

37.60

0.10 (0.27%)

1,00037,600
13/01

37.70

0.00 (0.00%)

40721,452
10/01

37.70

0.00 (0.00%)

1,200763,500
09/01

37.70

0.00 (0.00%)

80030,160
08/01

37.70

0.00 (0.00%)

1,20045,240
07/01

37.70

0.30 (0.79%)

1,21045,677
06/01

38.00

0.10 (0.26%)

8,180311,041

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/01/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2017Ngày đăng ký cuối cùng : 27/12/2017Thời gian tổ chức:...

10/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/12/2017Ngày đăng ký...

27/11/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

10/11/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017.

09/11/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2017 (công ty mẹ).

31/10/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017.

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017 (công ty mẹ).

14/09/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:Ngày giao dịch không hưởng...

22/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tạm...

25/07/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

25/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017 (công ty mẹ).

28/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2017Ngày đăng ký cuối cùng:...

20/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố bổ nhiệm ông Hoàng Đình Thắng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 20...

20/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đầu tư...

23/05/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2017.

23/05/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

20/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

01/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên chức vụ...

18/04/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04...

14/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

14/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Đệ chức vụ Người...

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

20/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017 (công ty mẹ).

30/12/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

30/12/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2016Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2016Thời gian họp: Dự kiến...

28/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05...

15/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công  bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

10/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

08/11/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

17/08/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc niêm yết bổ sung cổ phiếu:Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung...

21/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty Cổ...

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

20/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016 (Công ty mẹ).

14/07/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2016Ngày...

28/06/2016

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc phát hành cổ phiếu cho CĐHH:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2016Ngày đăng ký cuối...

10/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tạm ứng cổ tức bằng tiền...

01/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố bổ nhiệm ông Lê Tùng Sơn chức vụ...

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (Công ty mẹ).

26/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2016.

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

19/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thủy - Mã chứng khoán: IDV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 768 CP (tỷ lệ 0,01%) - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn...

11/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch người liên quan

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Minh Tâm - Mã chứng khoán: IDV - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46.540 CP (tỷ lệ 0,61%) - Tên của người có liên quan tại TCNY...

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

20/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

15/01/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành...

06/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Việt Dũng- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT- Mã chứng khoán: IDV- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 971.115 CP (tỷ...

14/12/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016.

12/12/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2015Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2015 Thời...

30/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 13...

24/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc mua lại 60...

12/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu...

30/10/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Công ty mẹ).

30/10/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Hợp nhất).

29/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc: - Tạm ứng cổ tức bằng tiền...

29/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

24/07/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm:Số cổ phiếu niêm yết thêm:...

21/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015

10/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06...

24/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu...

09/04/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố đã bán ra thành công 6913 cổ phiếu quỹ...

10/03/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố đăng ký bán ra 6913 cổ phiếu quỹ....

23/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

16/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

15/01/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố bổ nhiệm tạm thời ông Cao Đình Thi thay...

31/12/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm...

31/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2014Ngày...

18/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc bán cổ...

01/12/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

IDV - NQ ĐHCĐ năm 2015Link download

01/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

IDV - NQ HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015Link download

30/11/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/10...

03/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo kết quả kinh doanh Q3/2014

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

15/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

29/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

30/05/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2014Ngày giao dịch...

08/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014.

07/05/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm...

07/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố nghị quyết HĐQT về tạm ứng cổ tức...

23/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013 File gốc

22/11/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2013Tỷ...

01/11/2013

Thay đổi BLĐ

Miễn nhiệm Ông Phan Văn Vinh thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty từ ngày 01/11/2013; Bổ nhiệm...

20/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết về tạm ứng cổ tức năm 2013, tỷ lệ 12%.File gốc

01/08/2013

Phát hành cổ phiếu

IDV: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng...

30/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về chức năng...

22/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm...

08/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc thông báo thay đổi ban lãnh đạoMiễn nhiệm chức danh...

08/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về thành lập...

24/04/2013

Niêm yết thêm

IDV - Ngày 24/04/2013 ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sungLink download

04/01/2013

Phát hành cổ phiếu

IDV: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/01/20133. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm...

29/12/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2012Ngày giao dịch không hưởng...

21/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDV: Trả cổ tức bằng tiền mặtNgày đăng ký cuối cùng: 29/11/2012Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2012- Tỷ lệ thực hiện...

16/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

21/09/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDV: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2012 Lý do và mục đích:...

05/09/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

01/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

07/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

IDV - BCTC Quý 1/2012Tải file dữ liệu gốc

20/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc...

02/03/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

IDV: Nghị quyết 2012 Tải file dữ liệu gốc

25/02/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08...

24/02/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDV: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/02/2012 - Tỷ lệ thực...

23/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

31/01/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

13/01/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

06/01/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

IDV: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 270.000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 270.000 CP - Số lượng...

29/12/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

IDV: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 270.000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:...

26/12/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

22/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDV: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2011 Tỷ...

20/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người được ủy quyền trước đây: Ông Nguyễn Duy Trung - Người được...

18/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2011

14/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link downloadLink...

01/09/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDV: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2011 - Tỷ lệ thực...

26/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

23/06/2011

Thay đổi về : Sự kiện khác

IDV: Đính chính thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ - Thông tin đã công bố:  + Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP  ...

23/06/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

IDV: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 135.000 CP - Số lượng cổ...

01/06/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Lê Tùng Sơn -...

07/04/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Miễn nhiệm ông Văn Phụng...

06/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

IDV: Nghị quyết 2011 Link download

31/03/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDV: Tạm ứng cổ tức bằng tiền - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 22/02/2011 - Tỷ lệ...

31/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2011 - Ngày giao dịch...

28/03/2011

Giao dịch cổ phiếu quỹ

IDV: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 135.000CP Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua...

22/03/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

18/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

15/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

19/11/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

IDV - 02/11: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010 (10%) - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 02...

29/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC Q3/2010

22/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông báo thay...

20/10/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ...

04/10/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

IDV - Đã mua 135.000 CP quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký (mua):135.000 CP ...

04/10/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

IDV - 04/10/2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức chi trả cổ tức năm 2010 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 4/10/2010 - Ngày giao dịch...

09/09/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

IDV - Đăng ký mua 135.000 Cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc 2. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 3. Vốn điều lệ: 35.285.000.000 4...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

19/08/2010

Thay đổi BLĐ

Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 09/TB-TDNHDQT/VPID ngày 9/8/2010về việc thay đổi nhân sựcủa CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc...

01/06/2010

Niêm yết mới

Ngày 18/5/2010, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (MCK: IDV) vào giao dịch tại Sở. Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam