00:44, 22/10/2019

HPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
.

Tài liệu đính kèm
  000000008833761_NQHDQT_HPP.pdf
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

35.5

3.5 (10.94%)
Giá tham chiếu32.0
Giá mở cửa32.0
Giá cao nhất32.0
Giá thấp nhất32.0
Giá đóng cửa32.0
Khối lượng1,100
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại38.87%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)7,960,436
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)282.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,788.8
P/E5.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)32,412.9
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

32.00

0.00 (0.00%)

1,10035,200
16/01

32.00

0.00 (0.00%)

1,00032,000
15/01

32.00

0.00 (0.00%)

0630,000
14/01

32.00

1.20 (3.90%)

1,00032,000
13/01

30.80

0.00 (0.00%)

00
10/01

30.80

0.00 (0.00%)

00
09/01

30.80

0.00 (0.00%)

00
08/01

30.80

0.00 (0.00%)

00
07/01

30.80

0.00 (0.00%)

00
06/01

30.80

0.50 (1.65%)

81024,963

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

20/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2018Thời gian...

22/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên...

29/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

12/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

30/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 11/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

21/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2017Thời gian họp: Ngày 21/04/2017Địa...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

14/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm...

30/12/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2016Ngày đăng ký cuối...

12/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm...

30/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016Ngày đăng ký...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016Thời gian họp:...

14/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

24/02/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2016.

29/12/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2015Ngày đăng...

15/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức đợt...

25/08/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2015 Ngày giao dịch...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2015 Thời gian họp...

01/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

17/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

04/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên HĐQT, giữ chức vụ...

03/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2015. Tải file...

19/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2014Ngày giao...

14/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1/2014 bằng...

15/08/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014Ngày giao dịch...

16/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

16/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2014Thời gian...

04/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2013. Tải file dữ liệu...

16/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013:Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng...

25/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HPP: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/20123. Lý do và mục đích:...

16/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

10/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HPP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2011 Tỷ...

25/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

13/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2011 - Ngày giao dịch...

10/03/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Bà Phạm Thị Hương Lan thôi giữ chức Phó Tổng Giám...

28/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HPP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2011- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/01/2011 - Lý do và mục đích :...

26/11/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (HPP) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

23/09/2010

Phát hành cổ phiếu

HPP(UpCom) - 23/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 23/9/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/9/2010 -...

05/08/2010

Niêm yết mới

Căn cứ công văn của CTCP Sơn Hải Phòng, Sở GDCK Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Sơn Hải Phòng vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại SGDCK Hà Nội với những nội dung...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam