09:14, 21/10/2019

HGM: Báo cáo tài chính quý 3/2019

TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

38.0

2.0 (5.56%)
Giá tham chiếu36.0
Giá mở cửa36.0
Giá cao nhất36.0
Giá thấp nhất36.0
Giá đóng cửa36.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại51.59%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)11,920,720
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)453.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)2,297.2
P/E16.5
Giá trị sổ sách (VNĐ)12,592.9
P/B3.0
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

36.00

0.00 (0.00%)

00
16/01

36.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

36.00

3.00 (7.69%)

47,5001,710,200
14/01

39.00

0.00 (0.00%)

00
13/01

39.00

0.00 (0.00%)

00
10/01

39.00

0.00 (0.00%)

00
09/01

39.00

0.00 (0.00%)

00
08/01

39.00

0.00 (0.00%)

00
07/01

39.00

0.00 (0.00%)

00
06/01

39.00

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

30/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/03/2018Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2018Thời gian họp: 8h00 ngày 30/03/2018Địa điểm tổ chức họp...

22/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

18/01/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/12/2017Ngày đăng...

12/12/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

18/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

19/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

24/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 25/04/2017Ngày đăng ký...

19/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

10/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức...

31/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2017Thời gian họp: 8h00 ngày 31/03/2017Địa điểm tổ chức họp:...

24/03/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bị đưa vào bị cảnh bảo từ ngày...

15/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

19/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

25/08/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang không được phép giao dịch ký quỹ...

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

19/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

29/06/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09...

20/05/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bổ nhiệm nhân sự chủ chốt từ ngày 20/05/2016:- Ông Ma...

20/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 4 tháng...

22/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

22/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016Thời gian họp: 8h00, ngày 22/04/2016Địa điểm tổ chức họp...

20/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2016.

04/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Mã chứng khoán: HGM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao...

04/04/2016

Giao dịch nội bộ: Giao dịch cá nhân

Ông Nguyễn Hữu Phúc trở thành cổ đông lớn sau khi mua 1.001.100 CP từ ngày 04/04/2016,...

23/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

29/01/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

19/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015.

31/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ...

29/12/2015

Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Mã chứng khoán: HGM- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

20/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

20/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

16/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

14/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04...

23/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

29/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ĐHĐCĐ 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2015 Thời gian họp: 8h00 ngày 29/03/2015 Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công...

29/03/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

18/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

02/03/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố đã mua vào 393.900 cổ phiếu làm...

20/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

16/01/2015

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đăng ký mua vào 900.000 cổ phiếu làm cổ...

08/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc mua 900.000...

24/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch mua lại...

20/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

01/10/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố bổ nhiệm ông Phạm Thành Đô thay...

18/09/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng:...

12/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

27/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Báo cáo thực hiện kế...

25/07/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố ông Nguyễn Hữu Dũng, thành viên BKS...

22/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

06/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 20...

06/06/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

HGM - KQ Giao dịch CP quỹ- Số CP đăng ký mua: 300.000 CP- Số CP đã thực hiện: 285.380 CP...

17/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

03/04/2014

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố đăng ký mua cổ phiếu quỹTải file...

30/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố nghị quyết ĐHCĐ 2014File gốc

16/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Trả cổ tức bằng tiền năm 2012, đợt 1:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/11...

13/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26...

13/11/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 25%File gốc

15/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Cổ tức đợt 1/2013, 2500 đồng/cổ phiếu.Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/9/2013Ngày đăng ký cuối cùng...

23/09/2013

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết thêm trên Sở...

25/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp...

25/07/2013

Phát hành cổ phiếu

HGM: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/07/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng...

22/11/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HGM: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/20123. Lý do và mục đích:...

13/11/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

28/08/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HGM: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/08/20123. Lý do và...

22/05/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HGM: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/05/2012 3. Lý do và mục...

18/05/2012

Thay đổi BLĐ

HGM: Thay đổi nhân sự Tải file dữ liệu gốcTải file dữ liệu gốc

18/05/2012

Họp Hội đồng Quản trị

HGM: Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm nhân sựTải file dữ liệu gốc

30/03/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2012 3. Lý do và...

20/03/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

07/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

10/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

19/09/2011

Phát hành cổ phiếu

HGM: Phát hành cổ phiếu Link download

19/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

26/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HGM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2011 Tỷ...

05/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

12/05/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HGM: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/4/2011 - Lý do và mục đích:...

08/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

HGM: Nghị quyết 2011Link download

31/03/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền...

23/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

30/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

17/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

HGM - 31/12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2010 (10%)Linkdownload

22/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

10/09/2010

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HGM - 18.08.2010: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2010 - Ngày giao...

20/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

29/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP Cơ khí & Khoáng sản Hà Giang công bố Nghị quyết HĐQT kỳ họp 23 năm 2010 số 08/TB-HGM ngày 23/7/2010 về việc...

14/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

31/03/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

Thời gian: 7h30 ngày 31/3/2010Địa điểm: Hội trường Tầng 3, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – số 390...

21/12/2009

Niêm yết mới

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam