01:10, 22/10/2019

DZM: Đính chính Báo cáo tài chính quý3/ 2019

DZM: Đính chính Báo cáo tài chính quý3/ 2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.5

1.0 (40.0%)
Giá tham chiếu2.5
Giá mở cửa2.5
Giá cao nhất2.5
Giá thấp nhất2.5
Giá đóng cửa2.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại39.01%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)5,395,985
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)18.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-2,457.7
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,263.1
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)15
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
16/01

2.50

0.00 (0.00%)

49
15/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
14/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
13/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
10/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
09/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
08/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

2.50

0.00 (0.00%)

00
06/01

2.50

0.00 (0.00%)

2046

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/09/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

23/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

21/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An trả cổ tức 2 Năm 2014, 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

31/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

27/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

13/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng...

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2016.

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

01/09/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An được đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ...

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

16/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

16/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

16/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04...

12/05/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016.

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

15/04/2016

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày...

13/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

06/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015 (Công ty mẹ).

17/02/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Hợp nhất).

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015 (Công ty mẹ).

18/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Hợp nhất).

21/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

11/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên công ty mẹ

11/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

07/09/2015

Sự kiện khác

Cổ phiếu công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An không được phép giao dịch ký quỹ từ ngày...

03/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất năm 2015 (Công ty mẹ).

18/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 hợp nhất

31/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q2/2015

19/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

06/05/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

02/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2015 Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể...

02/04/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

02/04/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

26/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

31/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính công ty mẹ Q3/2014

20/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

19/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

01/05/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố thay đổi kế toán trưởng.Tải file gốc

10/03/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2013Tải file gốc

05/03/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014:Tải file dữ liệu gốc

28/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Thời gian họp: 28/2/2014Địa điểm tổ...

10/01/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố ông Lương Quốc Khánh thôi chức vụ thành viên HĐQT...

18/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2013File gốc

30/09/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DZM: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2013Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2013 Lý do và mục đích: Trả cổ tức...

06/09/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm...

10/08/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải file dữ liệu...

10/08/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file dữ...

11/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DZM: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2012 Tải file dữ liệu gốc

04/05/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch TP...

28/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng...

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

09/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

20/12/2011

Phát hành cổ phiếu

DZM: Phát hành cổ phiếu 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/20112. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/20113. Lý do và mục đích: a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới) - Địa điểm thực hiện: + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại CTCP Chế tạo máy Dzĩ An. Khi làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp làm hộ thủ tục phải có giấy ủy quyền hợp pháp và Sổ chứng nhận...

20/12/2011

Thay đổi về : Phát hành cổ phiếu

DZM: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu - Thông tin đã thông báo: + Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2011 + Ngày giao dịch không hưởng quyền:15/11/2011 + Thời...

09/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

24/10/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Võ Anh Thụy - Thành...

09/08/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2011

01/06/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2011

11/05/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

DZM: Nghị quyết 2011Link download

29/04/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

28/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03...

28/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

08/04/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao...

01/03/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011Link download ...

23/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

24/01/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

DZM - 18/01: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 1/ Tạm dừng việc chào bán 2.486.384 cổ phiếu...

21/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm ông...

18/01/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Bổ nhiệm...

14/01/2011

Phát hành cổ phiếu

DZM - 18/01/2011: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 (11%) - Tỷ lệ thực hiện: 100:11 - Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không...

28/12/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo hnx...

28/12/2010

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Ông Nguyễn...

10/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

13/09/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (DZM) thông báo ngày chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung:- Số...

06/09/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

31/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2010 (Theo hnx)

24/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

27/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

04/05/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý I/2010

22/10/2009

Kết quả kinh doanh quý

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam