01:12, 22/10/2019

DNY: Báo cáo tài chính quý 3/2019

DNY: Báo cáo tài chính quý 3/2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

1.5

0.3 (25.0%)
Giá tham chiếu1.2
Giá mở cửa1.2
Giá cao nhất1.2
Giá thấp nhất1.2
Giá đóng cửa1.2
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.91%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)26,999,517
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)40.5
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)-2,528.4
P/E-
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,843.2
P/B0.1
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

1.20

0.00 (0.00%)

00
16/01

1.20

0.10 (7.69%)

1,2001,440
15/01

1.30

0.10 (7.14%)

100130
14/01

1.40

0.00 (0.00%)

00
13/01

1.40

0.10 (6.67%)

100140
10/01

1.50

0.10 (6.25%)

100150
09/01

1.60

0.10 (5.88%)

100160
08/01

1.70

0.00 (0.00%)

00
07/01

1.70

0.00 (0.00%)

00
06/01

1.70

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

23/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

24/08/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017.

20/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

04/07/2017

Sự kiện khác

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán (AAC) là đơn vị kiểm...

23/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

23/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2017Thời gian họp: 23/04...

31/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2016.

24/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

25/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

30/04/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 30/04/2016:- Ông...

24/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

24/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2016Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016Thời gian họp:...

21/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

04/04/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính 2015.

22/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

22/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

29/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niêm 2015

20/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

07/07/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý trả cổ tức bằng tiền năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng...

26/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2015 Thời gian họp: 26/04...

26/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

22/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

02/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2014Ngày giao dịch không hưởng...

17/09/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Kiên chức vụ phó TGĐ phụ...

19/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

23/07/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

27/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2014Thời gian họp...

27/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014Tải file gốc

23/04/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

17/03/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết thêm: 6.999...

12/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý công bố ông Nguyễn Văn Tân từ nhiệm chức vụ phó TGĐ.

22/01/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2013File gốc

25/12/2013

Phát hành cổ phiếu

DNY - Ngày 25/12/2013 ngày ĐKCC trả cổ tức bằng CP năm 2011, 2012 và trả cổ phiếu thưởng cho CĐHH- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2013- Ngày giao dịch...

19/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý thông báo thay đổi ban lãnh đạo: miễn nhiệm Phó Giám đốc đối...

19/12/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC quý 3/2012

24/06/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

25/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2012

10/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

13/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

04/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

25/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DNY: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2011 Tỷ...

24/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (DNY) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền :...

07/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

18/02/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

15/12/2010

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Thép DANA Ý (DNY) Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch...

24/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

DNY - 06/09/2010: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt 10%/mệnh giá - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 06...

19/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét Q2/2010

22/07/2010

Phát hành cổ phiếu

DNY - 26/07/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ:- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/7/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/7/2010 - Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành tăng vốn...

11/05/2010

Niêm yết mới

Chính thức giao dịch trên HaSTC

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam