01:09, 22/10/2019

CMS: Báo cáo tài chính quý 3/2019

CMS: Báo cáo tài chính quý 3/2019
TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

3.0

0.0 (0.0%)
Giá tham chiếu3.0
Giá mở cửa3.0
Giá cao nhất3.0
Giá thấp nhất3.0
Giá đóng cửa3.0
Khối lượng2,200
Giao dịch ròng NĐTNN1,100
Room nước ngoài còn lại47.61%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)17,200,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)51.6
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)97.0
P/E30.9
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,409.6
P/B0.3
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

3.00

0.00 (0.00%)

2,2006,600
16/01

3.00

0.00 (0.00%)

00
15/01

3.00

0.00 (0.00%)

00
14/01

3.00

0.10 (3.23%)

4001,200
13/01

3.10

0.00 (0.00%)

00
10/01

3.10

0.00 (0.00%)

00
09/01

3.10

0.10 (3.33%)

1,5004,650
08/01

3.00

0.10 (3.23%)

1,5004,500
07/01

3.10

0.00 (0.00%)

00
06/01

3.10

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

21/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền...

05/09/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS) công bố nghị quyết HĐQT về việc góp 39...

24/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

24/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017 (công ty mẹ).

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2017.

16/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017 (công ty mẹ).

09/08/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS) công bố nghị quyết HĐQT về việc thay đổi...

08/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS) công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa...

27/04/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

14/04/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú chức vụ...

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

03/04/2017

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ).

25/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2016.

23/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016 (công ty mẹ).

21/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016 (công ty mẹ).

05/09/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2015:Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2016Ngày...

01/09/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền...

24/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 (công ty mẹ).

22/08/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Tổ chức lấy...

18/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016.

22/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2016 (công ty mẹ).

21/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

20/06/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về kết quả mua...

22/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016 (công ty mẹ).

13/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh...

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mở tài...

04/04/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Phát hành cổ phiếu...

25/03/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

25/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

14/03/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố thay đổi thành viên BKS từ ngày 14/3/2016...

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015

10/03/2016

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2015-công ty mẹ

21/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2015 (công ty mẹ).

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

16/11/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015 (Công ty mẹ).

09/10/2015

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu niêm yết thêm: 9.200.000...

03/09/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015.

31/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2015 (Công ty mẹ)

12/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015 (công ty mẹ)

12/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

30/06/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Trần Văn Trung chức vụ...

26/06/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam phát hành thêm cổ phiếu: Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2015 * Trả cổ...

02/06/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chọn A&C...

15/05/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc mở tài khoản...

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về tiêu chí chọn nhà...

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào...

17/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử...

16/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03...

16/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm sơ bộ

Báo cáo tài chính năm 2014 (công ty mẹ)

30/03/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính Q4/2014

16/03/2015

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Thúy thay...

14/02/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

17/11/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

05/09/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2014

18/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2014

16/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc chon...

27/05/2014

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số cổ phiếu niêm yết...

16/05/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2014

10/04/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam trả cổ tức bằng tiền năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2014Ngày...

28/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố thay đổi kế toán trưởngFile gốc

12/03/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:Thời gian họp: 7:00, ngày...

05/03/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng chức vụ...

25/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố bổ nhiệm bà Đinh Thị Thúy chức vụ...

24/02/2014

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố bãi nhiệm ông Phạm Minh Hậu, thành viên...

24/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

13/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

10/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQTFile gốc

10/02/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT:File gốc

18/11/2013

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2013File gốc

14/11/2013

Thay đổi BLĐ

Miễn nhiệm ông Trần Văn Bách và bổ sung bà Nguyễn Thị Loan vào HĐQT.

11/11/2013

Thay đổi BLĐ

Bà Nguyễn Thị Loan xin rút khỏi vị trí thành viên BKS.

05/02/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CMS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/20132. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/20133. Lý do và mục đích:      ...

13/11/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

10/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

04/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

29/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CMS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2012 3. Lý do và mục...

22/05/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CMS: Nghị quyết 2012Tải file dữ liệu gốc

12/05/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2012 3....

27/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ thông báo thay đổi ban lãnh đạo.Tải...

22/03/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung...

08/03/2012

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ thông báo thay đổi ban lãnh đạo. - Người được ủy quyên công bố thông tin trước đây: Ông Đào Tiến...

27/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

20/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CMS: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2012 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/2012 3. Lý...

04/01/2012

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

CMS: Nghị quyết 2011Tải file dữ liệu gốc

19/12/2011

Phát hành cổ phiếu

CMS: Phát hành cổ phiếu - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2011 - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua...

09/12/2011

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

CMS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2011...

22/11/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

20/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

10/10/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị...

07/10/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CMS: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2011 Tỷ lệ...

13/09/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ công bố Nghị quyết Hội...

03/06/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

25/03/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

24/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

CMS: Trả cổ tức bằng tiền mặtLink download

24/02/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link...

13/01/2011

Phát hành cổ phiếu

CMS: Phát hành cổ phiếu Link download

29/11/2010

Niêm yết mới

CTCP Cavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ (CMS) chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn HNX:- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá: 10...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam