09:03, 14/10/2019

BST: Báo cáo tài chính quý 3/2019

BST: Báo cáo tài chính quý 3/2019
TIN SÀN, SỞ

Tổng quanBiến động giá

BST

13.6 ▼

-31.9 (-234.56%)

 

Giá trong ngày

13.6

-31.9 (-70.11%)
Giá tham chiếu45.5
Giá mở cửa45.5
Giá cao nhất45.5
Giá thấp nhất45.5
Giá đóng cửa45.5
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại47.95%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)1,100,000
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)15.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,267.3
P/E10.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)11,799.8
P/B1.2
Lợi tức cổ phiếu (%)10
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
16/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
15/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
14/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
13/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
10/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
09/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
08/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
07/01

45.50

0.00 (0.00%)

00
06/01

45.50

0.00 (0.00%)

00

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

07/04/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2018Ngày đăng...

27/02/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ...

21/02/2018

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) trả cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 01/02/2018Ngày đăng ký...

02/02/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) công bố miễn nhiệm ông Nguyễn Văn So chức vụ Giám...

26/01/2018

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) công bố thay đổi nhân sự chủ chốt...

19/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt...

18/01/2018

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt...

18/01/2018

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2017.

14/11/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) trả cổ tức Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/10/2017Ngày đăng ký...

21/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017-...

17/10/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1...

13/10/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2017.

17/08/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2017. .

19/07/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2017.

13/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ...

18/04/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2017.

25/03/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

25/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017Ngày đăng ký cuối...

14/03/2017

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

08/03/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2017Ngày...

07/02/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt...

17/01/2017

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 4/2016.

20/10/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10...

10/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2016.

20/09/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

15/08/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

29/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

27/04/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2016.

09/04/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

09/04/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng:...

29/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khoa Tuyển- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: BST- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

24/03/2016

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2015.

21/03/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Trần Hữu Sơn, Thành viên BKS, đã mua 1.124 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 5.124 (tỷ...

02/03/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khoa Tuyển - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: BST- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực...

23/02/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Hữu Sơn - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS- Mã chứng khoán: BST- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch...

03/02/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/01...

19/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

12/01/2016

Giao dịch nội bộ

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khoa Tuyển- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng- Mã chứng khoán: BST- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

19/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

08/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2015 Ngày...

04/09/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt...

19/08/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên 2015

22/07/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2015

22/04/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q1/2015

07/02/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2015. Tải file gốc

07/02/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận cổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2015Ngày...

06/02/2015

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2014

19/01/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01...

12/01/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2014

04/01/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức...

13/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết HĐQT quyết định ứng cổ tức đợt 1...

14/10/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2014

06/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09...

07/08/2014

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính băn niên 2014

19/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

02/04/2014

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2013

12/02/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố tổ chức ĐHĐCĐ 2014:Thời gian họp: dự kiến tháng 3 năm 2014...

12/02/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013:Ngày đăng ký cuối cùng:...

14/10/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2013 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2013 Lý do và mục đích: Trả...

11/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

15/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải...

10/10/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BST: Trả cổ tức bằng tiền mặt 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/20122. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/20123. Lý do và mục...

17/07/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 2/2012

20/06/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

BST: Giao dịch cổ phiếu quỹ - Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP -...

10/05/2012

Kết quả kinh doanh quý

BST: Báo cáo tài chính quý 1 - 2012 Tải file dữ liệu gốc

06/04/2012

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2011

16/03/2012

Giao dịch cổ phiếu quỹ

BST: Giao dịch cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP ­ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:...

12/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

15/02/2012

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2011

06/01/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2011 Tỷ...

23/12/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2011 Ngày giao...

26/10/2011

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2011

22/08/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BST: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2011 Tỷ...

25/07/2011

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Khoa Tuyển -...

14/07/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

15/06/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trịLink download

18/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

04/03/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

17/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BST: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2011 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 25/01/2011- Tỷ lệ thực hiện ...

18/01/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận (BST) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/01/2011 - Ngày giao...

02/12/2010

Giao dịch cổ phiếu quỹ

BST - Đăng ký mua lại 50.000 Cổ phiếu quỹ 1. Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận 2. Địa chỉ trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Tp.Phan Thiết, Bình Thuận 3. Vốn điều lệ...

17/11/2010

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Nội dung: Chương...

01/11/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

30/08/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

BST: 10/8/2010 - Ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ 6%/CP  - Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 06/8/2010 - Lý do và mục đích : Tạm ứng trả...

20/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo soát xét Q2/2010

28/07/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 2/2010 (Theo: hnx.vn)

17/06/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính qúy 1/2010

27/04/2009

Kết quả kinh doanh quý

28/02/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Căn cứ Thông báo số 1789/TB-TTLK ngày 31/12/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận ...

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam