07:15, 01/07/2019

A32: Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 2.800 CP

A32: Nguyễn Thế Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 2.800 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: A32
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 69.900 CP (tỷ lệ 1,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.800 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/07/2019.
Theo HNX
TIN SÀN, SỞ
12

Giá trong ngày

26.4

26.4 (0%)
Giá tham chiếu0.0
Giá mở cửa0.0
Giá cao nhất0.0
Giá thấp nhất0.0
Giá đóng cửa0.0
Khối lượng0
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)0
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)0.0
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)6,337.6
P/E4.2
Giá trị sổ sách (VNĐ)29,531.1
P/B0.9
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Doanh nghiệp cùng ngành