Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

26/08/2011

Phát hành cổ phiếu

YSC: Phát hành cổ phiếu Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2011 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2011 Tỷ lệ thực hiện: 1:1,2 (người...

24/08/2011

Tạm dừng Niêm yết

Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn Thông báo dừng giao dịchThời gian dừng giao dịch: 24/08/2011

23/06/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 1/2011

10/05/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011 - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/4/2011 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 22/4/2011. - Lý do và mục...

25/04/2011

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2010

29/01/2011

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 4/2010 (Theo hnx)

10/01/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

YSC: Ngày 22/12/2010, ngày cuối cùng lập danh sách cổ đông- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông- Mệnh giá: 10.000 đồng- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2010- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/12/2010....

20/10/2010

Kết quả kinh doanh quý

BCTC soát xét quý 3/2010 (Theo hnx)

23/08/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính bán niên Q2/2010

01/05/2010

Thay đổi BLĐ

Thông báo về việc thay đổi nhân sự của CTCP Hapaco Yên Sơn (MCK: YSC). Ông Nguyễn Đức Hậu – Phó Tổng Giám đốc...

28/04/2010

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 1/2010

Doanh nghiệp cùng ngành