TIN SÀN, SỞ

Giá trong ngày

15.5

0.85 (5.8%)
Giá tham chiếu14.65
Giá mở cửa14.65
Giá cao nhất14.65
Giá thấp nhất14.65
Giá đóng cửa14.65
Khối lượng10
Giao dịch ròng NĐTNN0
Room nước ngoài còn lại0.0%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)15,052,615
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)233.3
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)1,051.7
P/E14.7
Giá trị sổ sách (VNĐ)13,640.5
P/B1.1
Lợi tức cổ phiếu (%)7
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
17/01

14.65

0.50 (3.53%)

10150
16/01

14.15

1.05 (6.90%)

3,25046,020
15/01

15.20

0.70 (4.82%)

50740
14/01

14.50

0.65 (4.69%)

2603,770
13/01

13.85

0.90 (6.10%)

1101,600
10/01

14.75

0.75 (5.35%)

300
09/01

14.00

0.25 (1.81%)

7009,180
08/01

13.75

0.00 (0.00%)

00
07/01

13.75

0.50 (3.77%)

10140
06/01

13.25

0.95 (6.69%)

50670

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

14/09/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trả cổ tức Đợt 2 năm 2016  và Đợt 1 năm 2017 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 18/08/2017Ngày đăng ký cuối cùng :...

09/09/2017

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố niêm yết thêm cổ phiếu:Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 206...

29/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt...

20/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 20/05/2017:1/ Bổ nhiệm:- Ông Nguyễn Văn Thành chức vụ Chủ tịch HĐQT - Ông Phạm Duy Hùng chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT-...

20/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

20/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 07/02/2017 Ngày đăng ký...

27/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Các văn bản trình ĐHĐCĐ...

16/01/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả Sản xuất...

25/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính quý 3/2016.

16/10/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT ngày 16/10/2016 về kết...

31/08/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu trả cổ tức đợt 2 năm 2015 và đợt 1 năm 2016 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2016 Ngày...

26/07/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q2/2016.

25/07/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 6 tháng...

12/05/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 15/03...

12/05/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Các báo cáo trình...

12/05/2016

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

16/03/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc:- Kết quả SXKD 2015- Kế hoạch SXKD...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Ông Trần Thanh Tùng, trưởng BKS, đã mua 21.550 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 180.103...

29/02/2016

Giao dịch nội bộ

Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thanh TùngMã chứng khoán: MCPChức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Nhân viên CBTTSố lượng cổ phiếu...

26/01/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q4/2015.

25/01/2016

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu niêm yết thêm cổ phiếu: Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết : 4.525...

12/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành...

12/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về kết quả phát hành...

27/10/2015

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính Q3/2015.

12/10/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về: - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015...

07/10/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09...

23/09/2015

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu phát hành thêm cổ phiếu: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 23/09/2015 Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2015 1/ Trả cổ phiếu thưởng:...

25/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ...

09/07/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 6...

12/05/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2015...

11/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD 3 tháng...

08/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về các báo cáo trình...

10/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

03/11/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD...

30/07/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về:- Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm...

18/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu chi trả cổ tức đợt 02 năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền :  26...

25/04/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2015Ngày...

25/04/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết ĐHĐCĐ 2014.Tải file gốc

23/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về kết quả SXKD quý...

10/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch phát hành...

21/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố nghị quyết HĐQTTải file gốc

13/12/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2013 bằng tiền Ngày giao dịch không hưởng quyền       :     20/11/2013 Ngày đăng ký cuối cùng            :...

25/10/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Nghị quyết HĐQTFile gốc

24/07/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua...

22/07/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông báo thay đổi ban lãnh đạo. Tải file dữ...

21/06/2013

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/05/2013 Ngày đăng ký cuối cùng : 03/06/2013 Lý do và mục đích...

25/04/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

MCP - Ngày 02/04/2013, ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ năm 2013- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2013- Ngày đăng ký cuối cùng:...

25/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

13/03/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Tải file...

25/12/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Ngày giao dịch không hưởng quyền : 03/12/2012 Ngày đăng ký cuối cùng : 05/12/2012 Lý do và mục...

24/10/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

14/06/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 6%/CP

24/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

22/04/2012

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2012 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2012...

13/04/2012

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2012 - Ngày đăng ký cuối cùng : 21/03/2012 - Tỷ lệ thực hiện...

03/04/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

06/03/2012

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

20/01/2012

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

20/12/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCP: Trả cổ tức bằng tiền mặt - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2011 (Trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 23 và 24...

07/11/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Tải file...

01/11/2011

Phát hành cổ phiếu

MCP: Phát hành cổ phiếuLink download

18/09/2011

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu thông cáo họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 Ngày giao dịch không...

12/08/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị.Link download

25/07/2011

Niêm yết thêm

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu Chính thức giao dịch cổ phiếu niêm yết bổ sung trên Sở...

26/04/2011

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

MCP: Nghị quyết 2011Link download

24/04/2011

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) thông cáo họp Đại hội cổ đông năm 2011Link download ...

15/02/2011

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCP: Trả cổ tức bằng tiền mặt Link download

15/02/2011

Phát hành cổ phiếu

MCP: Phát hành cổ phiếuLink download

28/01/2011

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Link download (Theo...

17/09/2010

Trả cổ tức bằng tiền mặt

MCP - 27/08/2010: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2010- Tỷ lệ thực hiện:...

27/07/2010

Họp Hội đồng Quản trị

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (Mã CK: MCP) công bố nghị quyết HĐQT về việc thống nhất báo cáo kết quả sản xuất...

23/04/2010

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2009

10/04/2010

Đại hội Đồng Cổ đông

31/03/2009

Đại hội Đồng Cổ đông

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (Mã CK: MCP) như sau: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 12/03/2009 Ngày đăng ký cuối cùng : 16/03/2009 Mục đích sử dụng danh sách : tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 1....

23/03/2009

Kết quả kinh doanh năm chính thức

Báo cáo tài chính năm 2008

Doanh nghiệp cùng ngành

Người giàu Việt Nam