BizLIVE - Dự án có vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, trong đó vốn tự có, tự huy động hơn 3.000 tỷ đồng và vốn vay tín dụng gần 4.000 tỷ đồng.
Xây hai bến cảng container quốc tế Hải Phòng gần 7.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Thủ tướng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư các bến cảng container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện).
Theo đó, quy mô dự án gồm 2 bến cảng container số 3 và số 4 có tổng chiều dài 750m (375m/1 bến), tiếp nhận cỡ tàu container trọng tải đến 100.000 DWT, xây dựng một bến sà lan tiếp nhận tàu, sà lan sức chứa từ 100 - 160 TEU đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua 1,0 - 1,1 triệu TEU/năm.
Dự án do Công ty cổ phần cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 6.946,315 tỷ đồng, trong đó vốn tự có, tự bổ sung, tự huy động khoảng 3.125,842 tỷ đồng (chiếm 45% tổng vốn đầu tư), và vốn vay tín dụng khoảng 3.820,473 tỷ đồng (chiếm 55% tổng vốn đầu tư).
Thời gian thực hiện dự án 70 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.
UBND TP.Hải Phòng sẽ chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án của Công ty cổ phần cảng Hải Phòng theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

N. NGA