BizLIVE -
Thủ tướng vừa yêu cầu các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển.
Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu chính sách phát triển vận tải biển
Ảnh minh họa.
Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan chủ động làm việc với ngành hàng, nhất là các đơn vị có lượng hàng vận chuyển xuất, nhập khẩu lớn để trao đổi, thống nhất biện pháp cụ thể nhằm ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 118/VPCP-KTN.
Đồng thời, Bộ GTVT cũng phải phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển đội tàu, đôn đốc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá, tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đa dạng nguồn vốn, tăng hiệu quả đầu tư phát triển vận tải biển của Việt Nam.
Về lâu dài, căn cứ theo Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 (ban hành theo Nghị quyết số 36-NQ/TW) và căn cứ theo chính sách phát triển hàng hải, Bộ GTVT chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích giao thông vận tải hàng hải; báo cáo Thủ tướng trong quý I/2020. 

HẠ AN