Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị vừa được ban hành ngày 27.9.2019 đặt ra mục tiêu cho nền kinh tế số tại Việt Nam là đến năm 2025 đạt 20% GDP. Vậy trên thực tế, hiện nền kinh tế số tại Việt Nam đang ở mức nào?
Kinh tế số Việt Nam đang ở đâu trước mục tiêu chiếm 20%GDP?
Các mô hình kinh doanh mới như ứng dụng gọi xe, đặt đồ ăn đang phát triển mạnh tại thị trường Việt Nam (ảnh:PK).

Chưa tới 4% GDP

Theo báo cáo về kinh tế số khu vực Đông Nam Á 2018 được thực hiện bởi Google và Temasek, kinh tế số Việt Nam đạt giá trị 9 tỷ USD ở 4 lĩnh vực chính là dịch vụ du lịch trực tuyến, thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến và dịch vụ ứng dụng gọi xe. 9 tỷ USD so với hơn 240 tỷ USD GDP của Việt Nam tính theo giá năm 2018, chiếm tỷ trọng khoảng 3,7% GDP.

Tuy nhiên xét về tốc độ tăng trưởng kinh tế số trong giai đoạn từ 2015-2018, Việt Nam xếp cao thứ hai khu vực với mức tăng 35% mỗi năm, chỉ sau Indonesia có mức tăng 49% mỗi năm.

Theo dự báo, đến năm 2025, giá trị của nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 33 tỷ USD, với mức tăng trưởng bình quân 25% mỗi năm, vẫn cao thứ hai khu vực Đông Nam Á chỉ sau Indonesia.

Vào năm 2018, giá trị nền kinh tế số tại Việt Nam với mức 9 tỷ USD là thấp nhất trong 6 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, đến năm 2025, giá trị nền kinh tế số Việt Nam sẽ tăng lên xếp thứ ba chỉ sau Indonesia và Thái Lan, song tốc độ tăng trưởng thì đứng thứ hai chỉ sau Indonesia.

Nền kinh tế số khu vực Đông Nam Á đạt 72 tỷ USD vào năm 2018 và dự báo sẽ tăng lên mức 240 tỷ USD vào năm 2025. Đến năm này, với 33 tỷ USD, kinh tế số Việt Nam chiếm khoảng 18% giá trị nền kinh tế số Đông Nam Á.

Cần tăng tốc như thế nào để đạt mục tiêu?

Theo Báo cáo tổng quan kinh tế giữa kỳ 2019, dự báo trong giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng của Việt Nam vẫn duy trì được mức khá cao khoảng 7%, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 4.500 USD vào năm 2025.

Trong khi đó, dân số Việt Nam được dự báo đến năm 2025 sẽ đạt mức khoảng 102 triệu người. Với mức GDP trên đầu người dự kiến như trên, tổng GDP của Việt Nam đạt khoảng 460 tỷ USD vào năm 2025. Đặt trong trường hợp tăng trưởng giá trị kinh tế số Việt Nam theo dự báo của Google và Temasek đến năm 2025 đạt 33 tỷ USD, có nghĩa chỉ đạt khoảng 7,1% GDP.

Dự báo về kinh tế số của Google và Temasek.Dự báo về kinh tế số của Google và Temasek.

Như vậy để đạt mục tiêu kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP vào năm 2025, mức tăng cần cao gấp gần 3 lần dự báo của Google và Temasek đưa ra.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý là, Google và Temasek đưa ra dự báo chỉ với 4 lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến, thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến và dịch vụ ứng dụng gọi xe. Trên thực tế, trong khoảng thời gian hơn 6 năm còn lại, chuyển đổi số trong nền kinh tế - xã hội nói chung và kinh tế số nói riêng có thể lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác nữa, theo đó giá trị kinh tế số tại Việt Nam còn có thể được cộng gộp thêm từ các lĩnh vực khác.

Ở một góc nhìn khác, tính toán dự báo của Google và Temasek mới chỉ ở bình diện thương mại dịch vụ chứ chưa tính đến các giá trị do chuyển đổi số mang lại trong sản xuất, vận hành, quản lí cũng như các khoản tiết giảm, tiết kiệm, hiệu quả hóa, giá trị gia tăng.v.v… do chuyển đổi số mang lại cho nền kinh tế.  

Theo Lao Động