BizLIVE - Đại diện Nhóm công tác cơ sở hạ tầng chỉ ra rằng, thông lệ lựa chọn nhà đầu tư dựa vào giá thấp thay vì tính đến năng lực kỹ thuật và tài chính dẫn đến nhiều hệ luỵ.
Cảnh báo từ chuyên gia về nhà đầu tư dự án giao thông
Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2019 tổ chức sáng 26/6, các chuyên gia đã đưa ra những cảnh báo.
Những bất cập trong đầu tư hạ tầng tại Việt Nam được chỉ ra là: Thông lệ lựa chọn nhà đầu tư dựa vào giá thấp thay vì tính đến năng lực kỹ thuật và tài chính thực sự của nhà đầu tư. Thực tiễn này dẫn đến hệ quả các nhà đầu tư “giá rẻ” sau được lựa chọn thường yêu cầu tăng chi phí đầu tư lên nhiều lần ở các giai đoạn sau của dự án.
Hai là, sự thiếu tính minh bạch khi giao dự án: Việc thiếu minh bạch khi giao dự án và lựa chọn nhà đầu tư cũng khiến các nhà đầu tư có uy tín e ngại khi tham gia đấu thầu. Và ba là, không có cơ chế hỗ trợ rõ ràng từ chính sách.
Hiện tại, Việt Nam chưa có một quỹ dành riêng để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng. Vốn Nhà nước hỗ trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, cả hỗ trợ về chi phí vốn đầu tư xây dựng và ngân sách để thanh toán cho các nghĩa vụ bao tiêu sản phẩm, dịch vụ (xử lý chất thải, cung cấp nước,...) vẫn bị coi là vốn đầu tư công theo luật đầu tư công, và được đưa vào ngân sách 6 tháng hoặc hằng năm của Chính phủ.
Nhằm hạn chế tình trạng này, Nhóm Công tác cơ sở hạ tầng VBF đưa ra các khuyến nghị: Chính phủ cần xem xét chấm dứt việc lấy mức giá là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn nhà đầu tư. Thay vào đó, Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà đầu tư có uy tín cam kết xây dựng được các công trình cơ sở hạ tầng có chất lượng cao với tác động tối thiểu đến môi trường.
Cũng như tạo ra các điều kiện minh bạch và xây dựng cơ chế hỗ trợ của Nhà nước cho các dự án cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Và cuối cùng là cải thiện khung pháp lý để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án.

HẠ AN