BizLIVE -

Ngoài ra, kiểm toán cũng đưa ra một loạt các ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh đến các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của Tổng công ty trong 12 tháng tới.

Xây lắp dầu khí PVC lỗ thêm hơn 100 tỷ đồng sau kiểm toán
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC (mã: PVX) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2018.

Theo đó, ghi nhận trên BCTC năm 2018 được kiểm toán, PVX chịu lỗ tới 414,2 tỷ đồng, cao hơn 104 tỷ đồng so với số lỗ 310 tỷ đồng trên báo cáo tự lập trước đó trong khi số liệu doanh thu điều chỉnh giảm không đáng kể xuống 3.345 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch này là do sau kiểm toán doanh thu thuần giảm 17 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán tăng thêm 81 tỷ đồng khiến PVX lỗ gộp tới 156,8 tỷ đồng thay vì chỉ lỗ gộp hơn 58 tỷ đồng trước kiểm toán. Ngoài ra chi phí thuế sau kiểm toán cũng tăng thêm tới 24 tỷ đồng.

Kiểm toán đưa ra hàng loạt các ý kiến ngoại trừ

Đối với khoản phải thu 200 tỷ đồng của Khách sạn Lam Kinh và số dư dự phòng đã trích lập cho khoản phải thu này là 124,4 tỷ đồng, kiểm toán không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu này.

Đối với số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án cao ốc căn hộ thương mại dịch vụ PetroVietnam Landmark (1.011 tỷ đồng) và dự án Chung cư cao tầng Mỹ Phú (58,9 tỷ đồng), kiểm toán cũng không thu được bằng chứng thích hợp về giai đoạn Dự án tạm dừng thi công nên không có đủ cơ sở xác định số liệu cần thiết phải điều chỉnh cho các khoản mục Hàng tồn kho và Lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2018 và 31/12/2017.

Nghi ngờ khả năng thanh toán trong vòng 12 tháng tới

Kiểm toán cũng đưa ra các vấn đề nhấn mạnh liên quan đến khoản lỗ lũy kế hợp nhất 3.686,4 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn khoản 248,4 tỷ đồng và các vấn đề khác có thể ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của Tổng công ty trong 12 tháng tới.

Bên cạnh đó, PVX còn có khoản cho vay là bảo lãnh cho một số công ty khác với số tiền lần lượt khoảng 466,5 tỷ đồng và khoảng 237,9 tỷ đồng. Tại ngày lập BCTC hợp nhất, Tổng công ty đang tiếp tục làm việc với các công ty được cho vay, được bảo lãnh và các tổ chức tín dụng để thu hồi các khoản cho vay và giải tỏa thư bảo lãnh nhằm tăng khả năng thanh toán.

Ngoài ra, kiểm toán cũng đánh giá, Tổng công ty còn có một số khoản công nợ tiềm tàng và chưa có kết quả cuối cùng về các nghĩa vụ liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn tăng sốc hồi cuối tháng 2 đầu tháng 3 vừa qua, cổ phiếu PVX có thời điểm leo lên mức 1.800 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 80% trong hơn 2 tuần giao dịch. Hiện, PVX đã điều chỉnh về giao dịch “lình xình” quanh mức 1.400 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa ở mức 600 tỷ đồng.

THANH HÀ