BizLIVE - Từ 3 giờ chiều nay (17/6), xăng RON95-III giảm 1.085 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 986 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 737 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 614 đồng/lít
Xăng, dầu đồng loạt giảm giá, mức giảm cao nhất lên hơn 1.000 đồng/lít
Theo tin từ Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, trong kỳ điều hành ngày 17/6 thực hiện tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 lên mức 300 đồng/lít; trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu lên mức 900 đồng/lít,kg.
Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.
Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá xăng RON95-III: giảm 1.085 đồng/lít; Xăng E5RON92: giảm 986 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 737 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 614 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 239 đồng/kg.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
Xăng E5RON92: không cao hơn 19.233 đồng/lít;
Xăng RON95-III: không cao hơn 20.134 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.657 đồng/lít;
Dầu hỏa: không cao hơn 15.611 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.115 đồng/kg.
Bộ Công Thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 17/6/2019 là: 64,283 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 9,007 USD/thùng so với kỳ trước); 66,017 USD/thùng xăng RON95 (giảm 9,141 USD/thùng so với kỳ trước);
72,713 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 8,589 USD/thùng so với kỳ trước); 72,874 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,857 USD/thùng so với kỳ trước); 381,093 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 33,301 USD/tấn so với kỳ trước).
Kỳ điều hành trước đó, ngày 1/6, giá xăng RON95-III từng được điều chỉnh giảm 380 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

BẢO VY