BizLIVE - TinNghiaCorp, tổng công ty của tỉnh Đồng Nai, báo cáo lãi ròng 9 tháng đầu năm nay chỉ còn 33,6 tỷ đồng, giảm 2,8 lần so với cùng kỳ 2018 do nguồn thu từ lợi nhuận khác giảm 4,8 lần.
TinNghiaCorp: Hụt thu phần lợi nhuận khác khiến lãi ròng 9 tháng giảm 2,8 lần
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính quý III/2019 của CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TinNghiaCorp - mã TID), doanh thu thuần trong quý III của Tổng công ty giảm 22,6% so với cùng kỳ 2018, đạt 1.657 tỷ đồng.
Cơ cấu doanh thu bán hàng của TinNghiaCorp chủ yếu là bán hàng chiếm 88%, thu từ hạ tầng khu công nghiệp chiếm gần 7%, thu từ bất động sản 1,2%...
Giá vốn hàng bán giảm 3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 1.518 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tăng 27%, đạt 138,4 tỷ đồng.
Quý III, lợi nhuận từ tài chính đạt 23,8 tỷ đồng, tăng vọt 6,2 lần nhờ lãi tiền gửi tăng đột biến 8 lần, đạt 15,3 tỷ đồng và nguồn thu từ hoạt động tài chính khác tăng vọt 79 lần lên 10 tỷ đồng. Khoản mục lãi từ hoạt động khác cũng tăng mạnh lên 32,3 tỷ đồng (chủ yếu thu nhập từ phạt vi phạm hợp đồng), trong khi cùng kỳ âm 1 tỷ đồng.
Trong kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6%, đạt gần 95 tỷ đồng cũng giúp lợi nhuận trước thuế tăng 5,7 lần, lên 92,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 13,7 lần lên gần 71 tỷ đồng.
Tuy nhiên, lãi ròng luỹ kế 9 tháng đầu năm nay lại giảm 2,8 lần còn 33,6 tỷ đồng, mặc dù lợi nhuận từ kinh doanh vẫn tăng 2,3 lần lên 52,7 tỷ đồng. Nguyên nhân, lợi nhuận khác sụt giảm mạnh 4,8 lần còn 29,2 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm 56% còn 82 tỷ đồng.
 Thị giá của TID đang xoay quanh mức 24.000 đồng/cổ phần, được giao dịch trên UPCoM.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của Tổng công ty đạt 11.978 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.
Trong 9 tháng, TinNghiaCorp gia tăng nợ vay từ phía các ngân hàng thêm 959 tỷ đồng (tăng gần 44%) lên 3.154 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo tài chính quý III ghi nhận phát sinh khoản mục TinNghiaCorp cho TTC Group (CTCP Đầu tư Thành Thành Công) vay ngắn hạn 79,7 tỷ đồng.
Hiện, nguồn tiền mà TinNghiaCorp đã đầu tư vào các dự án là 2.499 tỷ đồng, gồm: Khu dân cư Phú Thạnh – Long Tân là 1.774 tỷ đồng, dự án núi Dòng Dài là 438 tỷ đồng, dự án Cù lao Tân Vạn là 287 tỷ đồng.
Tổng công ty cũng đang đầu tư vào ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) 30 tỷ đồng, đầu tư 61,5 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư Long Đức , đầu tư 23,2 tỷ đồng vào CTCP Khu công nghiệp Long Khánh.
Được biết, TinNghiaCorp là 1 trong 3 tổng công ty của tỉnh Đồng Nai, cùng với Sonadezi và Dofico. Do đó, cơ cấu cổ đông của TinNghiaCorp gồm: Tỉnh uỷ Đồng Nai nắm giữ 48,06%, nhà đầu tư chiến lược TTC Group nắm giữ 29,75%.
Tổng công ty đang tập trung phát triển theo 4 lĩnh vực chính: Đầu tư hạ tầng KCN và bất động sản; Kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh Logistics; Kinh doanh xuất khẩu cà phê, nông sản khác và nhập khẩu hàng hoá, nguyên liệu sản xuất.

HOÀNG ANH