BizLIVE -

Cổ phiếu SBT hiện đang dừng ở mức 15.850 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với mức giá cao nhất từ đầu năm ghi nhận hồi giữa tháng 2 và đang trôi dần về vùng đáy 1 năm.

Thành Thành Công Biên Hòa muốn bán toàn bộ 61,6 triệu cổ phiếu quỹ
Ảnh minh họa.

CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Sugar – mã SBT) vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bán toàn bộ 61,6 triệu cổ phiếu quỹ đang sở hữu nhằm tăng lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và cơ cấu lại nguồn vốn công ty.

Giá bán do HĐQT quyết định nhưng đảm bảo tuân thủ quy định, và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá được ghi trong sổ sách tại thời điểm gần nhất.

Số cổ phiếu quỹ này đã được Thành Thành Công Biên Hòa mua vào trong khoảng thời gian từ 18/4 đến 17/5/2018 trong đợt đăng ký mua hơn 83 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng chỉ mua được hơn 61,6 triệu cổ phiếu với nguồn vốn trích từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính (BCTC) riêng đã kiểm toán.

Ghi nhận trên BCTC hợp nhất quý IV niên độ 2018 – 2019 (kết thúc ngày 30/6/2019), số cổ phiếu quỹ nói trên của Thành Thành Công Biên Hòa có giá trị gần 1.100 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 17.857 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần 13% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu SBT.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT vẫn giữ xu hướng đi xuống trong nhiều tháng qua. Sau nhiều sóng giảm, cổ phiếu này hiện đang dừng ở mức 15.850 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 23% so với mức giá cao nhất từ đầu năm ghi nhận hồi giữa tháng 2 và đang trôi dần về vùng đáy 1 năm.

Về kết quả kinh doanh, trong bối cảnh ngành đường gặp nhiều khó khăn, Thành Thành Công Biên Hòa kết thúc quý cuối cùng của niên độ 2018 – 2019 với hơn 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 80% so với cùng kỳ qua đó nâng tổng mức lãi sau thuế cả năm tài chính lên gần 316 tỷ đồng, tương đương một nửa kết quả niên độ trước.

Giá đường trong nước liên tục sụt giảm (do giá đường thế giới giảm và đường nhập lậu tăng) trong khi công ty có nhiều tồn kho đường với giá vốn cao cộng thêm chi phí bán hàng gia tăng khi mở rộng hệ thống phân phối và tăng sản lượng bán hàng là những nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm.

THANH HÀ