BizLIVE - Với mức doanh thu năm 2019 ước đạt 220 tỷ đồng, bình quân mỗi ngày Công viên nước Đầm Sen thu về hơn 600 triệu đồng/ngày.
Công viên nước Đầm Sen dự kiến đạt doanh thu 600 triệu đồng/ngày năm 2019
Ảnh minh họa.
HĐQT của CTCP Công viên nước Đầm Sen (mã DSN) vừa ra nghị quyết đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu năm 2019.
Theo đó, HĐQT của công ty thống nhất ước doanh thu thực hiện năm 2019 là 220 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến cho năm 2019 là 122 tỷ đồng.
Kế hoạch kinh doanh năm 2020, HĐQT của DSN cũng dự kiến doanh thu năm 2020 sẽ đạt 215 tỷ đồng. Không tăng trưởng so với năm 2019.
Để gia tăng doanh thu, HĐQT của DSN sẽ tiếp tục triển khai các dự án Rượu Thanh Long, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng vi sinh… để đi vào hoạt động kinh doanh sớm nhất.
Trước đó, DSN đã lên kế hoạch doanh thu năm 2019 ở mức 219 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu 36% vốn điều lệ.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, DSN đạt doanh thu thuần 138 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 77,5 tỷ đồng.
Từ đầu năm 2019 đến nay, DSN đã thực hiện chia cổ tức 2 đợt với tỷ lệ 36% và 29% bằng tiền mặt. Hiện trên thị trường, thị giá của DSN đang xoay quanh mức 59.500 đồng/cổ phần.

HOÀNG ANH