Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh - Mã CK : YTC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn812,00026.4
Huỳnh Công Triết97,4003.2
Dư Quốc Đông90,7002.9
Trịnh Đào Cung56,9501.8
Phạm Tố Hà17,0000.6
Nguyễn Hải Hà1,1000.0
Nguyễn Thị Thu Thủy5000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : YTC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD