Công ty Cổ phần Hapaco Yên Sơn - Mã CK : YSC

TênSLCPTỷ lệ (%)
CTCP Tập đoàn HAPACO583,17053.5
Vũ Dương Hiền504,50046.3
Phạm Văn Quyển4,5900.4
Đặng Xuân Quyết3,0000.3
Vũ Văn Mô2,9000.3
CTCP Chứng khoán Hải Phòng2,2200.2
Nguyễn Thị Dung1,6200.1
La Thị Nam5900.1
Tống Xuân Lương3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : YSC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
CTCP Tập đoàn HAPACOCổ đông lớnBán583,270157,200001/08/20090
CTCP Tập đoàn HAPACOCổ đông lớnBán608,6700-25,40022/11/2008583,270
1