Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái - Mã CK : YBM

TênSLCPTỷ lệ (%)
Hoàng Thị Phương230,7691.8

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : YBM - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD