Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai - Mã CK : XMC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH Khải Hưng10,200,00020.4
Nguyễn Minh Trang2,694,6425.4
Nguyễn Thị Thu Huyền1,934,0003.9
Nguyễn Bảo Ngọc1,793,2003.6
Nguyễn Đức Ứng950,0001.9
Bùi Khắc Sơn939,0001.9
IPA Investment630,3841.3
Quỹ Đầu Tư Doanh Nghiệp Hàng Đầu Việt Nam (VF4)285,9000.6
Nguyễn Thọ Phùng282,7460.6
Đặng Hoàng Huy200,1640.4
Nguyễn Trung Kiên200,0000.4
Nguyễn Văn Đa41,0380.1
Trần Văn Tuấn31,8000.1
Trần Trọng Diên28,3760.1
Trần Văn Liền26,9500.1
Đỗ Thạch Cương25,2000.1
Tạ Thị Loan7,6600.0
Dương Văn Trường5,0000.0
Nguyễn Đức Thắng5,0000.0
Vũ Ngọc Trường5,0000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : XMC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Thị Thu HuyềnCổ đông lớnMua001,934,00006/09/20131,934,000
Vinaconex JSCCổ đông lớnBán10,200,00010,200,000-10,200,00005/09/20130
Công ty TNHH Khải HưngCổ đông lớnMua0010,200,00005/09/201310,200,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán2,011,0000-2,011,00015/11/20120
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua2,011,000500,000011/07/20122,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán2,011,0001,100,000011/07/20122,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán2,011,000250,000008/05/20122,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua2,011,000250,000008/05/20122,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán2,011,00050,000025/05/20112,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua2,011,000200,000025/05/20112,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua2,011,000300,000025/03/20112,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán2,011,00050,000025/03/20112,011,000
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán1,005,50050,000024/01/20111,005,500
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua1,005,500550,000024/01/20111,005,500
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán992,70050,000-1,10023/11/2010991,600
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua991,600300,00013,90023/11/20101,005,500
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnBán501,600150,000023/09/2010501,600
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua501,600600,000491,10023/09/2010992,700
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua501,6000282,50029/07/2010784,100
Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1)Cổ đông lớnMua405,500096,10020/07/2010501,600
12