Công ty Cổ phần 26 - Mã CK : X26

TênSLCPTỷ lệ (%)
Nguyễn Văn Dũng5,4000.1

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : X26 - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD