Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước - Mã CK : VSI

TênSLCPTỷ lệ (%)
TCT Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam - VIWASEEN7,920,00060.0
Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương474,1003.6
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà72,0000.5
Trần Văn Thành31,3000.2
Nguyễn Đức Bôn23,8700.2
Nguyễn Duy Hùng20,0000.2
Đặng Văn Tiêu12,9800.1
Nguyễn Văn Tứ9,2400.1
Huỳnh Bá Đức8,8000.1
Chu Xuân Lăng7,9700.1
Nguyễn Duy Hưng6,8000.1
Nguyễn Quốc Tuấn5,1700.0
Nguyễn Văn Lộc5,1700.0
Nguyễn Duy Dương5,0000.0
Bùi Khánh Linh3,9390.0
Phạm Châu Sơn2,8600.0
Bùi Huy Hạnh2,3000.0
Phạm Phước Thịnh1,1000.0
Phạm Ngọc Tú1100.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VSI - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Văn TứPhó TGĐMua2,6406,6006,60009/12/20169,240
Chu Xuân LăngPhó TGĐMua1,0307,0006,94009/12/20167,970
Trần Văn ThànhThành viên HĐQTMua3,08031,30031,30008/08/201634,380
Nguyễn Duy HùngTGĐMua006,80015/02/20166,800
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông ĐàCổ đông lớnBán761,4200-689,42028/08/201572,000
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông ĐàCổ đông lớnBán900,8100-139,39027/08/2015761,420
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông ĐàCổ đông lớnBán929,7700-28,96021/08/2015900,810
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông ĐàCổ đông lớnBán1,118,1900-188,42020/08/2015929,770
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông ĐàCổ đông lớnBán1,285,3500-167,16019/08/20151,118,190
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông ĐàCổ đông lớnBán1,320,0000-34,65023/06/20151,285,350
Chu Xuân LăngPhó TGĐBán98020,0005009/05/20121,030
1