Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng - Mã CK : VDN

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tập đoàn Dệt May Việt Nam900,00030.2
Lê Thúc Đức809,91027.2
Nguyễn Văn Tốn491,85016.5
Phạm Phú Cường400,00013.4
Lâm Quang Thái256,0008.6
Nguyễn Xuân Đông245,9258.2
Trần Linh Trang245,9258.2
Hồ Hai218,3507.3
Vũ Thị Minh Khoa90,0003.0
Trần Đỗ Nghĩa87,5402.9
Nguyễn Ngọc Trí52,6901.8
Nguyễn Thị Ngọc Dung39,6101.3
Lương Chương20,0600.7
Nguyễn Thị Phương Mai12,0000.4
Văn Hữu Thành11,9700.4
Lê Hồng Chiến11,7600.4
Trần Văn Tiến9,3400.3
Lê Đình Bích Hợp5,0900.2

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VDN - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Xuân ĐôngCổ đông lớnMua00245,92526/02/2018245,925
Trần Linh TrangCổ đông lớnBán491,8500-245,92526/02/2018245,925
Lê Thúc ĐứcCổ đông lớnMua668,1150141,79519/12/2017809,910
Lê Thúc ĐứcCổ đông lớnMua638,115030,00026/10/2017668,115
Trần Văn TiếnKế toán trưởngBán22,34013,000-13,00019/09/20169,340
Trần Văn TiếnKế toán trưởngBán24,34015,000-2,00029/07/201622,340
Lê Đình Bích HợpKế Toán TrưởngMua3,1201,9701,97025/04/20165,090
Nguyễn Văn TốnCổ đông lớnMua200,0000127,90030/01/2015327,900
Lâm Quang TháiỦy viên HĐQTBán127,700127,700-127,70030/01/20150
Lâm Quang TháiỦy viên HĐQTBán256,000256,000-256,00030/01/20150
Lê Thúc ĐứcCổ đông lớnMua239,4100186,00015/09/2014425,410
Lê Thúc ĐứcCổ đông lớnMua00239,41010/09/2014239,410
Nguyễn Văn TốnCổ đông lớnMua00200,00018/04/2014200,000
Lương ChươngTrưởng BKSBán20,06010,000014/02/201420,060
Lương ChươngTrưởng BKSBán20,06010,000010/01/201420,060
Lương ChươngTrưởng BKSBán20,06010,000006/12/201320,060
Trần Văn TiếnKế toán trưởngBán43,43023,000-23,00013/09/201320,430
Lương ChươngTrưởng BKSBán30,06010,000-10,00016/09/201320,060
Lương ChươngTrưởng BKSBán37,4607,400-7,40027/08/201330,060
Lương ChươngTrưởng BKSBán47,46010,000-10,00006/08/201337,460
12