Công ty Cổ phần VICOSTONE - Mã CK : VCS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&A64,000,00080.0
Phạm Thị Thanh Hương2,707,7573.4
Ninh Quốc Cường2,505,3653.1
Hồ Xuân Năng2,017,8972.5
Công ty Chứng khoán Sài Gòn731,6110.9
IPA Investment585,0000.7
Vietnam Holding Ltd.568,0000.7
CTCP Xây dựng số 2477,2940.6
Quỹ tầm nhìn SSI470,0830.6
Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn265,0000.3
Phạm Trí Dũng167,9740.2
Lưu Công An149,4900.2
Nguyễn Hữu Chương126,0350.2
CTCP Xây dựng số 178,4620.1
Nguyễn Đức Lưu49,2860.1
Nguyễn Xuân An26,9240.0
Phạm Anh Tuấn9,4320.0
Dương Văn Trường7,8000.0
Nguyễn Như Nguyên7,1240.0
Nguyễn Thị Hoàn7,1100.0
Nguyễn Chí Công4,2660.0
Trần Lan Phương90.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : VCS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&ACổ đông lớnMua61,324,4562,675,5442,675,54425/12/201764,000,000
Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&ACổ đông lớnMua43,493,3432,500,0002,500,00002/03/201745,993,343
Ninh Quốc CườngCổ đông lớnBán3,505,3650-1,000,00015/12/20162,505,365
Phạm Thị Thanh HươngCổ đông lớnBán3,507,7570-800,00015/12/20162,707,757
Hồ Xuân NăngChủ tịch HĐQTMua513,4231,000,0001,000,00015/12/20161,513,423
Nguyễn Quốc TrưởngTV HĐQT/Phó TGĐBán92,19292,192-92,19212/12/20160
Trần Đăng LợiTrưởng BKSBán15,69515,695-15,69531/10/20140
Lương Xuân MẫnPhó TGĐBán4,4354,435-4,43531/10/20140
Lương Xuân MẫnPhó TGĐ/Kế toán trưởngBán109,847109,847-109,84720/10/20140
Lương Xuân MẫnPhó TGĐBán93,00093,000-93,00006/10/20140
Phạm Ngọc ĐôngCổ đông lớnBán2,542,0010-2,542,00112/08/20140
Phạm Anh ĐứcCổ đông lớnBán2,543,9710-2,543,97112/08/20140
Phạm HùngCổ đông lớnBán2,543,9520-2,543,95212/08/20140
Công ty Cổ phần Phượng Hoàng Xanh A&ACổ đông lớnMua1,355,400029,381,92112/08/201430,737,321
Công ty TNHH Wonderful KitchenCổ đông lớnBán3,300,0000-3,300,00022/07/20140
Công ty TNHH Wonderful KitchenCổ đông lớnBán6,727,3000-3,427,30021/07/20143,300,000
Phạm Ngọc ĐôngCổ đông lớnMua102,542,00011/06/20142,542,001
Phạm Anh ĐứcCổ đông lớnMua902,543,96211/06/20142,543,971
Phạm HùngCổ đông lớnMua903,05201,640,90011/06/20142,543,952
Beira LimitedCổ đông lớnBán8,013,2180-8,013,21811/06/20140