Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - Mã CK : TVB

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt5,855,53039.0
Lê Thanh Nga5,0000.0
Đỗ Thanh Hà2,0000.0
Hán Công Khanh2,0000.0
Phạm Thanh Hoa1,0780.0
Phạm Thành Trực1,0780.0
Phạm Thị Thanh Huyền1,0780.0
Đỗ Thanh Quả1,0000.0
Lưu Thị Luyến1,0000.0
Nguyễn Bích Vân1,0000.0
Nguyễn Nhật Linh7000.0
Nguyễn Thị Thơm5000.0
Lê Mạnh Cường2000.0
Nguyễn Bích Thủy2000.0
Nguyễn Thị Chinh Hương2000.0
Nguyễn Thị Thắm2000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : TVB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Nguyễn Bích VânGĐ Điều hành/Phụ trách CBTTBán92,70092,700-92,70003/04/20170
Nguyễn Bích VânGĐ Điều hành/Phụ trách CBTTBán11,50011,500-11,50027/03/20170
Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí ViệtCổ đông lớnMua4,909,930945,600945,60018/12/20155,855,530
Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí ViệtCổ đông lớnBán7,209,9304,896,000-2,300,00024/07/20154,909,930
1