Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam - Mã CK : SWC

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS56,625,00084.4
Lê Quỳnh Anh8,000,00011.9
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB3,389,8005.1
Công ty Cổ phần SCI2,509,0733.7
Nguyễn Thị Thu Thủy1,738,1302.6
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín918,7201.4
Công ty CP Chứng khoán Bản Việt831,3861.2
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thương Tín772,6191.2
Võ Phúc Nguyên434,4280.6
Quỹ Đầu tư Giá Trị MB Capital (MBVF)86,7000.1
Trần Huy Hiền13,8930.0
Tô Hữu Hùng11,6000.0
Hoàng Quyến9,2670.0
Trương Quốc Hưng2,6000.0
Trịnh Văn Quý1,1000.0
Phạm văn Tài7000.0
Phan Trọng Lâm3000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SWC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua3,351,900037,90026/03/20183,389,800
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANSCổ đông lớnMua50,325,0006,300,0006,300,00021/12/201756,625,000
Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do TrầnCổ đông lớnBán6,173,9006,173,900-6,173,90026/05/20170
Công ty cổ phần Giao Nhận và Vận Chuyển In Do TrầnCổ đông lớnMua4,780,0003,100,0001,393,90028/03/20176,173,900
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANSCổ đông lớnMua47,657,9172,667,0832,667,08327/12/201650,325,000
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANSCổ đông lớnMua47,657,9172,667,083009/12/201647,657,917
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANSCổ đông lớnMua43,613,3176,711,6834,044,60004/11/201647,657,917
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnBán4,930,0000-4,930,00006/10/20160
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANSCổ đông lớnMua39,253,0004,362,0004,360,31730/09/201643,613,317
Phạm Nguyên Xuân BắcTV HĐQTBán4,2004,200-4,20030/09/20160
Quỹ Đầu tư Giá Trị MB Capital (MBVF)Cổ đông lớnBán276,7000-190,00020/09/201686,700
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnBán5,270,6000-51,00020/09/20165,219,600
Quỹ Đầu tư Giá Trị MB Capital (MBVF)Cổ đông lớnMua258,700018,00030/08/2016276,700
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnMua5,075,600085,00030/08/20165,160,600
Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANSCổ đông lớnMua34,221,0009,394,0005,032,00015/07/201639,253,000
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnBán6,188,4000-1,112,40004/07/20165,076,000
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ IBCổ đông lớnBán2,224,6902,224,690-2,224,69021/06/20160
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnBán6,710,4000-149,40024/06/20166,561,000
Phan Trọng LâmTV BKSBán87,30087,000-87,00008/06/2016300
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MBCổ đông lớnBán7,366,9000-53,50003/06/20167,313,400