Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín - Mã CK : SCR

TênSLCPTỷ lệ (%)
Đặng Hồng Anh23,775,4579.7
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre21,921,9539.0
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên19,104,8937.8
CTCP Đầu tư Thành Thành Công10,650,3834.4
Bùi Tiến Thắng173,2060.1
Công Đoàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín105,0000.0
Thái Văn Chuyện61,8150.0
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín44,0000.0
Huỳnh Bích Ngọc42,9590.0
Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông40,0000.0
Lương Đình Quang18,6270.0
Lý Kim Dung18,0950.0
Trần Thị Thanh Tâm14,0000.0
Nguyễn Thị Đã10,0000.0
Lâm Minh Châu1,5010.0
Tôn Thị Nhật Giang2050.0
Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Kiến Trúc - Xây Dựng Toàn Thịnh Phát240.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SCR - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến TreCổ đông lớnBán22,131,9530-210,00022/03/201821,921,953
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến TreCổ đông lớnMua21,921,9530210,00019/03/201822,131,953
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến TreCổ đông lớnMua0021,721,95307/03/201821,721,953
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnMua16,200,56302,904,33012/10/201719,104,893
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnMua15,750,3730450,19003/10/201716,200,563
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnMua13,335,4330464,03008/09/201713,799,463
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnBán17,135,9130-3,800,48010/08/201713,335,433
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnBán18,244,8630-608,95013/04/201717,635,913
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnBán20,598,5430-713,24006/01/201719,885,303
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnMua19,367,6610200,00026/10/201619,567,661
Nguyễn Thị ĐãPhó TGĐMua0010,00026/10/201610,000
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnMua19,367,6610200,00026/10/201619,567,661
CTCP Đầu tư Thành Thành CôngCổ đông lớnBán13,650,3830-3,000,00025/07/201610,650,383
Huỳnh Bích NgọcPhó Chủ tịch HĐQTBán21,00921,009-21,00924/06/20160
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnBán19,585,4610-100,00015/12/201519,485,461
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnBán19,585,4610-100,00015/12/201519,485,461
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnBán21,973,1610-300,00006/10/201521,673,161
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnBán19,594,5790804,22205/05/201520,661,901
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnMua19,594,5790263,10005/05/201520,661,901
Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận ThiênCổ đông lớnMua18,084,97901,509,60002/04/201519,594,579