Công ty Cổ phần Trục vớt Cứu hộ Việt Nam - Mã CK : SAL

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam4,071,90049.0
Công ty Cổ phần Hàng Hải - Dầu khí Hải Âu1,242,00014.9
Công ty TNHH Hải Dương1,077,07013.0
Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai757,0829.1
Nguyễn Văn Bê206,2002.5
Trần Hữu Thọ186,3192.2
Nguyễn Văn Trang7,3000.1
Nguyễn Trọng Hiếu5,3000.1
Lê Thị Mỹ Hạnh3,1000.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : SAL - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD