Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar - Mã CK : LDP

TênSLCPTỷ lệ (%)
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước2,495,87331.9
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim1,879,39024.0
Nguyễn Thị Ánh Mai974,32012.4
Ngô Khánh Luận763,2139.7
Lê Thị Hồng Phước5,2200.1
Phạm Thị Hồng Hương 4,3510.1
Phạm Văn Khoa3,1870.0
Lê Thị Song Thu1,3600.0
Nguyễn Thị Bê700.0
CTCP Thương mại Nguyễn Kim660.0
Nguyễn Minh Thắng660.0
Trương Thị Ngọc Hiền400.0
Lê Thế Vũ290.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : LDP - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán2,495,8732,495,873029/12/20172,495,873
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nướcCổ đông lớnBán2,495,8732,495,873015/12/20172,495,873
Ngô Khánh LuậnCổ đông lớnMua338,9000323,90015/05/2017662,800
Lê Ngọc QuangCổ đông lớnBán342,5000-342,50019/04/20170
Lê Ngọc QuangCổ đông lớnMua336,80005,70012/04/2017342,500
Nguyễn Minh ThắngChủ tịch HĐQTBán7,8707,870-7,80017/02/201770
Phạm Thị Xuân HươngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTTBán2,4842,484-2,48422/02/20170
Nguyễn Minh ThắngChủ tịch HĐQTBán11,06611,066-11,00017/02/201766
Trương Thị Ngọc HiềnKế toán trưởngBán3,8403,840-3,80028/12/201640
Lê Thế VũPhó TGĐBán6,6296,629-6,60028/12/201629
Phạm Thị Xuân HươngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTTBán2,3922,392-2,30028/12/201692
Nguyễn Minh ThắngChủ tịch HĐQTBán11,03311,033-11,00028/12/201633
Nguyễn Minh ThắngChủ tịch HĐQTBán7,7857,785-7,70028/12/201685
Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKSBán14,37714,377-14,37709/12/20160
Phạm Thị Xuân HươngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTTBán49,07349,073-49,07309/12/20160
Phạm Thị Xuân HươngPhó Chủ tịch HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTTBán49,07349,073009/11/201649,073
Nguyễn Minh ThắngChủ tịch HĐQT/TGĐMua11,03310,000021/09/201511,033
Nguyễn Thị Thu HươngThành viên BKSBán14,3776,000018/09/201514,377
CTCP Thương mại Nguyễn KimCổ đông lớnBán1,239,0661,239,000-1,239,00031/10/201466
Nguyễn Thị Ánh MaiCổ đông lớnMua00423,00030/10/2014423,000
12