Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy - Mã CK : HHS

TênSLCPTỷ lệ (%)
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy100,489,33437.3
Đỗ Hữu Hạ14,800,0005.5
PYN Fund Elite (Non-UCITS)12,807,5664.7
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hùng Hưng10,850,0004.0
Công ty TNHH Thành Trung9,650,0003.6
Công ty TNHH Thương mại và Xe tải Quốc tế9,500,0003.5
The Ton Poh Thailand Fund5,417,0002.0
Đỗ Thị Liên7,5070.0
Nguyễn Trọng Cường2,4530.0
Phùng Thị Thu Hương2,4530.0
Hồ Thị Xuân Hòa1,2230.0
Nguyễn Trung Độ1,2230.0
Vũ Văn Cảnh1,2230.0
Bùi Thị Trà2420.0

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK : HHS - Hồ sơ công ty

Từ ngày Đến ngày
Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP
trước GD
Đăng kýThực hiệnNgàySLCP
sau GD
Đỗ Hữu HạChủ tịch HĐQTMua4,800,00010,000,00010,000,00021/04/201714,800,000
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyCổ đông lớnMua80,416,28220,073,05220,073,05204/10/2016100,489,334
Nguyễn Thị HàThành viên HĐQTBán2,005,0002,005,000-2,005,00026/09/20160
Đỗ Hữu HạChủ tịch HĐQTBán5,800,0001,000,000-1,000,00023/09/20164,800,000
Đỗ Hữu HưngThành viên HĐQTBán2,000,0002,000,000-2,000,00026/09/20160
Đỗ Hữu HậuThành viên HĐQTBán12,695,51012,695,510-12,695,51017/08/20160
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyCổ đông lớnMua67,420,77212,995,51012,995,51017/08/201680,416,282
Đỗ Hữu HưngThành viên HĐQTBán4,411,9642,411,964-2,411,96425/05/20162,000,000
Nguyễn Thị HàThành viên HĐQTBán5,356,5503,351,550-3,351,55025/05/20162,005,000
Đỗ Hữu HưngThành viên HĐQTBán1,067,8251,067,825-1,067,82525/05/20160
Đỗ Hữu HạChủ tịch HĐQTBán54,831,15849,031,158-49,031,15825/05/20165,800,000
Đỗ Hữu HậuThành viên HĐQTBán23,428,51010,733,000-10,733,00026/05/201612,695,510
Mai TrangThành viên HĐQTBán825,275825,275-825,27525/05/20160
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyCổ đông lớnMua067,420,77267,420,77226/05/201667,420,772
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua11,821,9510985,61527/04/201612,807,566
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnBán20,881,0410-9,059,09018/03/201611,821,951
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnBán23,212,3010-2,331,26009/03/201620,881,041
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnBán26,712,3010-3,500,00022/02/201623,212,301
PYN Fund Elite (Non-UCITS)Cổ đông lớnMua11,231,93002,237,74012/01/201626,712,301
Đỗ Hữu HậuỦy viên HĐQTBán8910-6,50027/08/2015891
12