BizLIVE - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc quản lý loài ngoại lai xâm hại.
Phó Thủ tướng: Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Tôm hùm đất Trung Quốc là một trong những loài sinh vật ngoại lai xâm hại
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã công văn báo cáo về tình hình quản lý loài ngoại lai xâm hại.
Về các văn bản này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại.
Trong đó, tập trung vào các giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai, các biện pháp kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực của loài ngoại lai xâm hại.
Trước đó, Việt Nam đã từng có nhiều vụ việc buôn bán, kinh doanh các loài sinh vật ngoại lai xâm hại. Điển hình như vụ việc tôm hùm đất được buôn bán tràn lan.

HẠ AN