BizLIVE - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nói rõ hơn về sự chưa phù hợp của Điều 1 Nghị quyết số 160, ngày 28/12/2018 của Chính phủ đối với các hợp đồng BT đã ký trước ngày 1/1/2018.
Phó Thủ tướng: Làm rõ cơ sở pháp lý việc chuyển tiếp dự án BT ký trước 1/1/2018
Sau 6 năm khởi công, tuyến đường BT quanh khu tưởng niệm Chu Văn An do Bitexco xây dựng ở Hà Nội vẫn chưa xong.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT.
Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai hình thức hợp đồng BT so với các quy định pháp luật có liên quan như: Hình thức giao đất theo nguyên tắc ngang giá, không thông qua đấu giá; lý do không thể đấu thầu đồng thời dự án BT và đấu giá quyền sử dụng đất; hình thức thanh toán cho nhà đầu tư bằng tiền đấu giá quyền sử dụng đất; tính pháp lý của việc sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng (chưa được coi là tài sản công) để thanh toán.
Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, căn cứ nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính phải làm rõ cơ sở pháp lý của điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo nghị định, trong đó giải trình rõ hơn về sự chưa phù hợp của Điều 1 Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ đối với các hợp đồng BT đã ký trước ngày 1/1/2018.
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề xuất cụ thể việc ban hành nghị định này, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

VẠN XUÂN