BizLIVE - Báo cáo thường niên Vinamilk tiết lộ năm 2019 Vinamilk đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất không thấp hơn 56.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu không thấp hơn 20% (chỉ tiêu này năm 2018 đạt 22,9%).
Vinamilk: Mục tiêu 2019 tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu không thấp hơn 20%

Báo cáo thường niên năm 2018 của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM) cho biết: Ban điều hành của Vinamilk đánh giá, năm 2018 là năm đầy thách thức với Vinamilk trong bối cảnh tăng trưởng chung của thị trường tiêu dùng có xu hướng chậm lại.

Năm qua, tổng thị phần của Vinamilk tăng thêm 0,9%; 85% doanh thu thuần từ nội địa, phần còn lại từ nước ngoài. Doanh thu thuần đạt gần 52.562 tỷ đồng, tăng 2,9%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 12.052 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 10.206 tỷ đồng, giảm 0,7%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần đạt 22,9%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần 19%, giảm so với năm 2017 đạt 20%.

Tính đến ngày 31/12/2018, Vinamilk có 12 trang trại bò sữa với 27.000 con bò sữa tại Việt Nam; và 1 trang trại bò sữa đang trong quá trình xây dựng ở Lào với 4.000 con bò. Sản lượng sữa của Vinamilk đạt trung bình 26,1kg/con bò/ngày; năng suất cao cao nhất từng đạt được 33,1kg/con bò/ngày.
Năm 2019, Vinamilk tiếp tục chiến lược nắm giữ bị thế dẫn đầu ngành sữa Việt Nam; đi đầu trong đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng cao; đẩy mạnh tập trung vào phân khúc sản phẩm tầm trung và cao cấp, định vị sản phẩm; trở thành công ty sữa tạo ra nhiều giá trị nhất tại Đông Nam Á.
Với chiến lược trên, Vinamilk mục tiêu năm 2019 doanh thu hợp nhất không thấp hơn 56.000 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu không thấp hơn 20% (chỉ tiêu này năm 2018 đạt 22,9%).   

HỒNG QUÂN