BizLIVE -

Số tiền VinaCafé Biên Hòa dự chi cho hoạt động cổ tức lên đến gần 638 tỷ đồng, hầu hết số tiền tiền này sẽ thuộc về công ty mẹ Masan Beverage do nắm giữ 94,49% cổ phần.

VinaCafé Biên Hòa sắp trả cổ tức 240% bằng tiền
Ảnh minh họa.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra mới đây, CTCP VinaCafé Biên Hòa (mã VCF) đã thông qua kế hoạch trong năm 2019 với mục tiêu doanh thu thuần trong khoảng 3.500 - 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của Công ty giao động trong khoảng 650 - 750 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, VinaCafé Biên Hòa ghi nhận gần 3.455 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,44% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về 637 tỷ đồng, tăng mạnh 72,5% so với năm trước.

Như vậy, VinaCafé Biên Hòa đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh doanh đề ra cho cả năm 2018 với 3.100 – 3.300 tỷ đồng doanh thu và 450 – 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả đạt được, tại Đại hội, cổ đông của VinaCafé Biên Hòa cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với cổ tức lên tới 240% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu sẽ được nhận 24.000 đồng), tương ứng số tiền ước tính gần 638 tỷ đồng. Thời gian chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày thông qua ĐHĐCĐ và việc chi trả có thể được thực hiện thành 1 hoặc nhiều đợt.

Theo cơ cấu, Masan Beverage là công ty mẹ đang sở hữu đến 98,49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty. Do đó, hầu hết cổ tức của Vinacafé Biên Hòa, tương ứng khoảng 628 tỷ đồng sẽ “đổ vào túi" của công ty mẹ Masan Beverage.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng đã thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trong năm 2019. Đáng chú ý, 4/5 thành viên HĐQT đã gửi công văn từ chối nhận thù lao dẫn đến tổng mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát trong năm 2018 chỉ ở mức 1,59 tỷ đồng và kế hoạch trong năm 2019 là 2,04 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, tính đến hết ngày 10/04, VCF là cổ phiếu có thị giá cao thứ 2 trên sàn HoSE với 181.000 đồng/cổ phiếu, chỉ đứng sau SAB của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Tính từ đầu tháng 4 đến nay, cổ phiếu VCF đã tăng tới gần 24% trong đó đáng chú ý có 02 phiên tăng kịch biên độ với thanh khoản được cải thiện đáng kể.

THANH HÀ