BizLIVE -

Cơ cấu cổ đông hiện tại của Vietnam Airlines, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chiếm 86,19% vốn, ANA Holdings Inc sở hữu 8,77% vốn trong khi Vietcombank nắm 1,21% vốn.

Vietnam Airlines đã tăng vốn lên 14.183 tỷ đồng trước khi chuyển sang HoSE
Ảnh minh họa.

Ngày 7/1 vừa qua, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – mã HVN) đã thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành từ 1,23 tỷ cổ phiếu lên gần 1,42 tỷ cổ phiếu qua đó tăng vốn điều lệ từ 12.275 tỷ đồng lên 14.183 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của HVN ngày 24/12/2018 với khối lượng thành công là 190,8 triệu cổ phiếu trên tổng số 191,2 triệu cổ phiếu chào bán, tỷ lệ thành công 99,8%. Tổng số tiền thu từ bán cổ phần là 1.908 tỷ đồng.

Sau chào bán, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp chiếm 86,19% vốn (1,22 tỷ cổ phiếu), ANA Holdings Inc sở hữu 8,77% vốn (124 triệu cổ phiếu) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã VCB) nắm 1,21% vốn (17 triệu cổ phiếu).

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã thông báo nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Vietnam Airlines với khối lượng 1,42 tỷ cổ phiếu. Trên thị trường UpCOM, HVN đang giao dịch quanh mức 37.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường đạt hơn 50.000 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2018, Vietnam Airlines ước đạt 102.000 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 2.800 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch đầu năm. Trong đó, công ty mẹ ước đạt 73.500 tỷ đồng doanh thu và 2.012 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 2,7% kế hoạch năm 2018.

Một thông tin liên quan khác liên quan đến biến động nhân sự, ông Nguyễn Minh Hải đã thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tại Vietnam Airlines từ ngày 01/01/2019.

THANH HÀ