BizLIVE -

Với gần 4,6 triệu cổ phiếu nắm giữ (tương đương với tỷ lệ 4,98%), Red River Holding không còn là cổ đông lớn của VHC, báo cáo của CTCP Vĩnh Hoàn cho biết cho biết.

VHC: Red River Holding không còn là cổ đông lớn
Ảnh minh họa.

Theo đó, giao dịch đã diễn ra vào ngày 27/10/2016.

Red River Holding đã bán hơn 768 nghìn cổ phiếu. Trước khi thực hiện giao dịch, tổ chức này nắm gần 5,4 triệu cổ phiếu. Với gần 4,6 triệu cổ phiếu còn lại (tương đương với tỷ lệ 4,98%), Red River Holding không còn là cổ đông lớn của VHC.

Đây được coi là kế hoạch thoái vốn của Red River Holding sau khi cổ phiếu của VHC đã đạt đỉnh trong những ngày cuối tháng 9. Tổ chức này đã đăng ký bán toàn bộ hơn 7,8 triệu cổ phiếu vào ngày 27/9/2016.

Ở lần giao dịch gần nhất, 7/10/2016, Red River Holding đã bán 2,49 triệu cổ phiếu.

Năm 2017 là thời hạn để Red River Holding đóng quỹ. Vì thế, quỹ đầu tư này đã thoái vốn liên tục khỏi các doanh nghiệp gần đây, như: FPT, CTCP Vĩnh Hoàn,…

NGỌC ĐỖ