BizLIVE -

Cùng ngày 13/04/2017,  bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn đã bán thỏa thuận thành công 6 triệu cổ phiếu VHC. Do đó, có khả năng đây là giao dịch thỏa thuận giữa bà Khanh và Mitsubishi. 

VHC: Mitsubishi đã mua 6 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn
Ảnh minh họa.
Theo đó, ngày diễn ra giao dịch và trở thành cổ đông lớn của Mitsubishi là 13/04/2017.
Được biết, trước đó, Mitsubishi không nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào của VHC. 
Giao dịch mua 6 triệu cổ phiếu VHC thành công đồng nghĩa với tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Mitsubishi được nâng lên 6,5%. Qua đó, Mitsubishi đã trở thành cổ đông lớn của VHC.
Cùng ngày 13/04/2017,  bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn đã bán thỏa thuận thành công 6 triệu cổ phiếu VHC.
Do đó, có khả năng đây là giao dịch thỏa thuận giữa bà Khanh và Mitsubishi. 
Tuy giá bán chưa được tiết lộ, nhưng cùng ngày 13/04/2017, có 6,3 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị là hơn 356 tỷ đồng. Tình trung bình, một cố phiếu có giá trị hơn 56.500 đồng. 
Như vậy, Mitsubishi ước tính đã chi hơn 339 tỷ đồng trong giao dịch lần này. 

Kết thúc phiên giao dịch 19/04/2017, giá đóng cửa cổ phiếu VHC nằm ở mức 54.300 đồng/cổ phiếu. 

NGỌC ĐỖ