BizLIVE - Ông Vũ Quốc Thái hiện là Tổng Giám đốc Công ty DHA, đã từng công tác tại mảng chiến lược kinh doanh của TTC Land chính thức được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc TTC Land kể từ ngày 1/11.
TTC Land (SCR) bổ nhiệm tân Tổng giám đốc
ông Vũ Quốc Thái, Tổng giám đốc TTC Land

Ngày 1/11/2019, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) đã công bố Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.

Theo nghị quyết của HĐQT TTC Land, kể từ 01/11/2019, ông Nguyễn Đăng Thanh, Chủ tịch HĐQT sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc TTC Land để tập trung vào công tác quản trị, định hướng chiến lược và dẫn dắt kế hoạch chuyển đổi toàn diện TTC Land đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 diễn ra ngày 23/4/2019. Theo đó, ông Vũ Quốc Thái được tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc để cùng HĐQT thực thi chiến lược trên.

Ông Vũ Quốc Thái hiện là Tổng Giám đốc Công ty DHA, đã từng công tác tại mảng chiến lược kinh doanh của TTC Land. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, am hiểu công tác pháp lý dự án, phát triển kinh doanh, việc bổ nhiệm này sẽ giúp TTC Land đẩy nhanh việc hoàn thành công tác pháp lý các dự án hiện tại và thúc đẩy việc tìm kiếm quỹ đất, phát triển các dự án mới theo định hướng của HĐQT đề ra.

Trong thời gian tới TTC Land sẽ tiếp tục bổ sung vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác đầu tư và nguồn vốn, có kinh nghiệm nhiều năm tại các định chế tài chính và công ty lớn trong và ngoài nước. Ngoài ra các vị trí Giám đốc pháp lý dự án cũng được bổ sung trong thời gian qua. Việc bổ sung nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành sẽ giúp cho TTC Land sớm hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi toàn diện theo dẫn dắt của HĐQT.

Sau 6 tháng tái cấu trúc kể từ sau ĐHĐCĐ 2018, báo cáo tài chính quý III của TTC Land cho thấy, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã được tiết giảm 47% so với cùng kỳ; nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 8% so với đầu năm, đặc biệt lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 95% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

Tổng tài sản của TTC Land đến hết tháng 9/2019 là 10.926 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó vốn điều lệ đạt 3.393 tỷ đồng.

BẢO VY