BizLIVE -

Tính riêng trong quý III, Vicostone lãi sau thuế 350,7 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp tục tăng trưởng trong quý III, Vicostone lãi ròng 9 tháng hơn 1.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Vicostone (VCS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2019 với kết quả kinh doanh tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của Vicostone đạt 1.473 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng tăng 38% lên mức 490 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp 33,3%.

Doanh thu tài chính giảm 54% do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay và giảm lãi chênh lệch tỷ giá trong khi các chi phí phát sinh trong kỳ gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể so với cùng kỳ do việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản Phenikaa Huế trong tháng 5/2019.

Sau khi trừ các chi phí, Vicostone vẫn lãi 350,7 tỷ đồng sau thuế, tăng 30% so với quý III/2018. Kết quả này đã đẩy mức lãi ròng sau 9 tháng của Vicostone lên 1.021 tỷ đồng, cao hơn 29% so với kết quả cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) tương ứng đạt 5.984 đồng.

Tính đến hết thời điểm 30/9, tổng tài sản của Vicostone đã tăng hơn 15% so với đầu năm lên mức 5.074 tỷ đồng chủ yếu do tăng tài sản cố định do nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Phenikaa Huế. Số dư nợ vay tài chính cuối kỳ của Vicostone cũng tăng mạnh hơn 500 tỷ đồng lên 1.671 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vicostone cũng tích lũy được hơn 1.631 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 89 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ