BizLIVE -

Sau 9 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận 16.262 tỷ đồng doanh thu và 478 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 22% và 60% so với cùng kỳ.

Thời gian thi công kéo dài, Coteccons báo lãi quý III giảm 65% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.

CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với kết quả kinh doanh tụt dốc.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ của Coteccons giảm 23%, đạt gần 6.225 tỷ đồng. Trong khi đó, một số công trình có thời gian thi công dài hơn dự kiến làm tăng chi phí cố định khiến biên lãi gộp giảm từ 7% xuống còn 4%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 253,6 tỷ đồng, giảm tới 56%. Ngoài ra, áp lực giảm giá trong công tác đấu thầu với chủ đầu tư cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận gộp.

Doanh thu tài chính giảm 36%, do lãi tiền gửi ngân hàng giảm 41% so với cùng kỳ trong khi chi phí tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Coteccons cho biết doanh thu được chủ đầu tư xác nhận chậm, dòng tiền thu hồi chậm khiến công ty phải dùng tiền tiết kiệm sẵn có để thanh toán cho các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, đội thi công theo điều khoản trong hợp đồng đã ký. Đồng thời việc góp vốn vào công ty Covestcons cũng làm giảm nguồn tiền gửi tiết kiệm.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, Coteccons thu về 165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 65% so với quý III/2018.

Tính chung 9 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận 16.262 tỷ đồng doanh thu và 478 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 22% và 60% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và 37% mục tiêu lợi nhuận năm.

Thời điểm 30/9, tổng tài sản của Coteccons đã giảm gần 11% so với đầu năm, xuống mức 14.987 tỷ đồng chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 15% xuống 7.672 tỷ đồng. Tiền gửi ngắn hạn cũng giảm gần 19% xuống còn hơn 3.012 tỷ đồng trong khi tồn kho tăng 5% lên 1.516 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay tài chính.

THANH HÀ