BizLIVE - 6 tháng đầu năm, có khoảng 15 doanh nghiệp vốn hóa hơn nghìn tỷ đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp đưa ra kế hoạch lợi nhuận thấp hoặc có lãi đột biến từ chuyển nhượng.
Thấy gì từ Top 10 doanh nghiệp nghìn tỷ vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019?
Thống kê gần 1.000 doanh nghiệp niêm yết trên các sàn cho thấy 84% doanh nghiệp báo lãi trong quý II/2019. Nhiều doanh nghiệp lớn có vốn hóa trên 1.000 tỷ đồng đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm như Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã NCP); Đường Quảng Ngãi (mã QNS); Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (mã SID); Sách Việt Nam (VNB); Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND); Đầu tư nước sạch Sông Đà (mã VCW); Năm Bảy Bảy (mã NBB); Tổng Công ty Dược Việt Nam (mã DVN); Chứng khoán FPTS (mã FTS).
Các doanh nghiệp liệt kê nói trên, ngoài trừ FTS chỉ vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận cả năm, các doanh nghiệp còn lại chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2019 đều vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm ở mức cao, từ mức 19% đến gần 14 lần.

Tuy nhiên, ngoại trừ Nhiệt điện Cẩm Phả năm 2018 bị lỗ do ảnh hưởng của quá trình đại tu các tổ máy; Năm Bảy Bảy và Dược Việt Nam đưa ra kế hoạch lợi nhuận có tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2018, các doanh nghiệp còn lại trong Top 10 đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2019 thấp hơn kết quả thực hiện năm 2018 khá nhiều. Điển hình Đường Quảng Ngãi và Đầu tư nước sạch Sông Đà đưa ra kế hoạch lợi nhuận chỉ bằng lần lượt khoảng 17% và 35% kết quả thực hiện được năm 2018.  
Nhiệt điện Cẩm Phả (NCP): 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 35,3 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 201,3 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2019, kết quả kinh doanh của NCP có cú lội ngược dòng do trước đó năm 2018, NCP tiến hành đại trùng tu tổ máy S1 sớm hơn kế hoạch, từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2018 dẫn đến doanh thu bị giảm; trong khi 6 tháng đầu năm sản xuất ổn định nên sản lượng và doanh thu đạt trên 50% kế hoạch. Kết quả trên đã giúp cho NCP đang vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm 2019 đến 14 lần.     
Đường Quảng Ngãi (QNS): Mặc dù lợi nhuận 6 tháng đầu năm đã vượt xa kế hoạch cả năm đề ra (vượt 161%), tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế trong kỳ sụt giảm nhẹ, nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh. Hơn nữa, kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của QNS chỉ bằng 17% lợi nhuận thực hiện năm 2018.
Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SID): 6 tháng đầu năm đạt 34,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, giảm 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, với kế hoạch lợi nhuận năm 2019 chỉ bằng 48,7% lợi nhuận thực hiện năm 2018, SID cũng lọt top các doanh nghiệp vốn hóa hơn nghìn tỷ vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 112%.
Sách Việt Nam (VNB): 6 tháng đầu năm VNB đạt 86,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 398% so với cùng kỳ năm trước, đạt 224% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm có sự đóng góp của hơn 53 tỷ đồng lãi từ giao dịch thanh lý khoản đầu tư vào Công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc – chủ đầu tư khách sạn Lake Side có địa chỉ tại số 23 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Nhiệt điện Hải Phòng (HND): 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của HND đạt 539,7 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với cùng kỳ năm trước, vượt hơn 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Kế  hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2019 giảm 20% kết quả thực hiện năm 2018. 6 tháng năm 2018, HND phải ghi nhận gần 101 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá các năm trước phân bổ vào chi phí trong kỳ. Ngoài ra, trong kỳ lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ chỉ 44 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 gần 86 tỷ đồng.
Đầu tư nước sạch Sông Đà (VCW): 6 tháng đầu năm đạt 133,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 68%.  Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 chỉ bằng 34,5% kết quả thực hiện năm 2018.
Năm Bảy Bảy (NBB): Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu 2019 đạt 286,7 tỷ đồng, tăng trưởng 453% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 52%. Trong kỳ, NBB ghi nhận 255 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng, trong khi cùng kỳ năm trước không có khoản này. Kế hoạch kinh doanh tăng 25% so với thực hiện 2018.

HỒNG QUÂN